dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 50 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 29 sty 2014, 15:27

Nikt nie może zmusić gminy do podjęcia takich uchwal, ustawa mówi, ze Rada Gminy może, a to nie znaczy musi.
~mmmm

Napisano: 29 sty 2014, 17:07My się na wzorowaliśmy uchwałach Rady Miejskiej - bip Mogilno
~dany

Napisano: 29 sty 2014, 17:09

Na transport to już kasy nie dali.
~franek

Napisano: 30 sty 2014, 10:21

do Wredna
Czyli w waszym przypadku przyznajecie \"posiłek\" w formie świadczenia pieniężnego ?
~zuza

Napisano: 30 sty 2014, 15:52

dzisiaj dostałam decyzje odmowną , dodam iż jako rodzina nie mieścimy się w 100% (dochód na jednego członka rodziny to jakos 630 zł)

Na podstawie art. 104 k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 art. 3 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 17 ust. 1pkt 14 oraz art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013,poz.182 z póz zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
Postanawiam
odmówić przyznania pomocy społecznej w formie opłacenia posiłku dzieciom XXXXXXXXXXX
Uzasadnienie
W dniu XXXX. strona złożyła wniosek o udzielenie pomocy społecznej w formie opłacenia posiłków w XXXXX uczęszczającym do w/w placówki oświatowej.
Jako uzasadnienie wniosku strona wskazała brak wystarczających środków finansowych na zabezpieczenie ww. potrzeb.
………………

Dochód strony, ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, wynosi łącznie 2.632,08 zł, natomiast dochód na osobę w rodzinie opiewa na kwotę 658,02 zł. kwota ta przekracza określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 kryterium dochodowe na osobę w rodzinie tj.456,00 zł. .
..................


A zatem nie mieści się Pani w kręgu osób uprawnionych do pomocy w postaci opłacenia posiłków dzieciom w placówce oświatowej gdyż prawo do świadczeń z pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód nie przekracza ustawowego kryterium, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Jak wynika z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego, u strony nie występuje, żadna z okoliczność, o której mowa w art. 7 pkt 2-15 ustawy a dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe.
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku wydano decyzję pozytywną na pomoc w formie opłacenia posiłku dzieciom xxxxx w placówce oświatowej gdyż podstawą prawną była miedzy innymi ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z póz..zm.), w którym to programie pomocą w postaci posiłków można było objąć dzieci do 7 roku życia w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. W obecnym stanie prawnym pomoc w formie opłacenia posiłków dzieciom ustawodawca zawarł w Uchwale Rady Ministrów opublikowanej w dniu 10 grudnia 2013r. Monitor Polski z dnia 17 grudnia 2013r. poz.1024). Ponadto warunkiem uzyskania pomocy w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust 1 do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego, do 150% czyli do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek. Niestety na dzień wydania niniejszej decyzji Rada Gminy Skarbimierz nie podjęła jeszcze stosownej uchwały


pytanie czy jest odwoływanie się od tej decyzji czy i tak zostanie utrzymana w mocy???
~jaaaaaa

Napisano: 31 sty 2014, 12:34

czy ktoś może mi udzielić wsparcia w w/w zakresie?
~jaaaaaa

Napisano: 31 sty 2014, 12:49

musisz poczekać ąż OPS będzie miał już tą uchwałę Rady Gminy podwyższającą kryterium i jeszcze raz zwrócić się o pomoc wtedy będzie pozytywna decyzja
~aga

Napisano: 31 sty 2014, 14:01

do jaaaaa. Absolutnie odwołuj się. Posiłek dla dziecka jest świadczeniem niepieniężnym i tu nie ma kryterium dochodowego. Art. 7 ustawy o pomocy społecznej mówi jasno, iż prawo doswiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje... i tu wymienione są kryteria..... Do posiłku kryteriów nie ma.
~Grażyna

Napisano: 31 sty 2014, 14:05

do Agi. Nie wprowadzaj Pani w błąd. Uchwała Rady Gminy nie ma nic wspólnego z kryteriami przyznania - daje jedynie możliwość zwrotu z dotacji dla osób od 100 do 150 %. Dziewczyny, jeśli nie ma uchwał przyznajemy pomoc z ustawy o pomocy społecznej, a tu kryterium dochodowe jest tylko dla świadczeń pieniężnych, dla świadczeń niepieniężnych kryterium nie ma. Doczytajcie to proszę i nie twórzcie tego, czego nie ma.
~Grażyna

Napisano: 31 sty 2014, 14:07

grażyna co Ty piszesz do posiłu nie obowiazują kryteria.
~ewa


  
Strona 50 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x