Instrukcja administratora

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 30 gru 2015, 12:27

Proszę o pilne przeslanie instrukcji dla administratora.
Nie ma osoby która ma dostęp do CAS a trzeba to zrobić dziś
Proszę pomóżcie
ewwa1


Napisano: 30 gru 2015, 12:46

1. Uzyskanie konta użytkownika SI KDR
30.11.2015 zostaną wysłane konta użytkowników SI KDR. Adresatem przesyłki jest Burmistrz, Wójt lub Prezydent danej Gminy, Miasta lub Dzielnicy Warszawy.
Przyjęto, że użytkownik xxxxxx_user01, gdzie xxxxxxx oznacza numer TERYT będzie posiadał prawa Administratora Gminnego. Administrator Gminny posiada uprawnienia do modyfikowania i zakładania kont użytkowników w obrębie swojej Gminy. Administrator Gminny to użytkownik systemu SI KDR o odpowiednich uprawnieniach, nie wymagany jest specjalistyczna wiedza z zakresu IT.
Obowiązkiem Administratora Gminnego jest uzupełnienie w module ADM informacji o użytkownikach dla przekazanych kont w terminie do 18.12.2015. Po tym terminie konta dla których nie uzupełniono danych użytkownika zostaną zablokowane. Czynności należy wykonać zgodnie z „ Instrukcja zarządzania danymi użytkowników”

2. Nadanie uprawnień w SI KDR do modułu MOK dla Administratora Gminnego
W celu uzyskania uprawnień do Modułu Obsługi Kart w terminie do 18.12.2015 należy przesłać wiadomość z adresu mailowego Administratora Gminnego podanego w module ADM na adres: kdr-hd@asseco.pl
W tytule wiadomości : podajemy login Administratora Gminnego Treść wiadomości : Proszę o nadanie uprawnień do modułu MOK, kod autoryzacji „xxxx”
KODem autoryzacji dla wiadomości są pierwsze cztery znaki z hasła jednorazowego przekazanego wraz z loginem przesyłką kurierską.
Po 18.12.2015 dla konta Administratora Gminnego dla którego nie wysłano wiadomości e-mail uprawnienia zostaną ograniczone. Będzie możliwość skorzystania jedynie z modułu eLearningu.
Administratorom Gminnym, którzy dopełnili obowiązku autoryzacji uprawnienia do modułu MOK zostaną nadane w dniu 4.01.2016.

3. Nadanie uprawnień w SI KDR do modułu MOK
Uprawnienia będzie można nadawać od 4.01.2016. Użytkownik z uprawnieniami Adminstrator Gminny będzie posiadał uprawnienia do zakładania kont użytkowników użytkowników w gminie, modyfikowania ich oraz pełnego przydzielania uprawnia.

4. Aktywacja konta w elektronicznym centrum obsługi użytkowników SI KDR ( Portal Klienta SI KDR ).
W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości od Administratora Gminnego opisanej w punkcie 2, do Administratora Gminnego, na adres podany w module ADM zostanie wysłane zaproszenie do aktywacji konta w Portalu Klienta SI KDR.
Aktywacja konta opisana jest w dokumencie „Instrukcja obsługi Portalu Klienta_SIKDR”. 5. Zgłaszanie problemów z dostępem do SI KDR.
W przypadku problemów z zalogowaniem do Systemu prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Użytkowników SI KDR pod numerem telefonu 42 230 2949 w dni robocze w godzinach od 07:00 do 17:00.
Dla osób posiadających aktywne konto w Portalu Klienta SI KDR poprzez formatkę zgłoszenia: „Problem z dostępem do SI KDR”.
aaaaaaaaaaaaaa

Napisano: 30 gru 2015, 12:48

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI DANYCH UŻYTKOWNIKA

Po zalogowaniu się do Modułu administracyjnego przez osobę posiadającą uprawnienia administratora gminnego należy zmodyfikować dane użytkowników przypisanych do jednostki.

W tym celu należy wykonać następujące kroki:
1. Z menu po lewej stronie należy wybrać funkcjonalność Zarządzanie użytkownikami.
2. System wyświetli ekran na którym zostanie zaprezentowany rekord z nazwą jednostki.
3. Żeby rozpocząć edycję danych użytkownika przypisanego do tej jednostki należy kliknąć przycisk rozwijania listy zamieszczony z prawej strony nazwy jednostki.
4. Następnie należy zaznaczyć rekord z nazwą użytkownika poprzez kliknięcie przyciskiem myszki na rekordzie i wybrać przycisk Edytuj.
5. System wyświetli ekran z danymi użytkownika.
6. Należy wprowadzić poprawne dane użytkownika poprzez kliknięcie przyciskiem myszy na wybranym polu. Poniżej pola wymagające modyfikacji: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Stanowisko.
7. Po wprowadzeniu wymaganych danych należy wybrać przycisk Zapisz.
8. Dane zostały zmodyfikowane. System powróci do listy użytkowników
9. Proszę rozpocząć modyfikację danych następnego użytkownika poprzez wykonanie kroków od 3 do 7.

INSTRUKCJA DODAWANIA NOWEGO UŻYTKOWNIKA
Po zalogowaniu się do Modułu administracyjnego przez osobę posiadającą uprawnienia administratora gminnego należy wykonać następujące kroki:
1. Z menu po lewej stronie należy wybrać funkcjonalność Zarządzanie użytkownikami.
2. System wyświetli ekran na którym zostanie zaprezentowany rekord z nazwą jednostki.
3. Należy kliknąć rekord z nazwą jednostki i wybrać przycisk Dodaj.
4. System wyświetli ekran do wprowadzenia danych użytkownika.
5. Należy wprowadzić dane użytkownika poprzez kliknięcie przyciskiem myszy na wybranym polu. Pola obowiązkowe zaznaczone są czerwoną ramką.
6. Należy nadać uprawnienia użytkownikowi poprzez wybranie przycisku Role
7. System wyświetli ekran z rolami jakie można przypisać użytkownikowi.
8. Należy zaznaczyć rolę\role poprzez kliknięcie na checkbox znajdujący się przy roli i wybrać przycisk Zapisz.
9. Jeżeli konto ma być aktywne należy zaznaczyć checkbox przy polu Aktywne
10. Po wprowadzeniu wymaganych danych należy wybrać przycisk Zapisz.
11. Użytkownik został przypisany do jednostki. System powróci do listy użytkowników
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Napisano: 18 sty 2016, 9:36

ale jak ktoś jest jednocześnie administratorem i pracownikiem od obsługi kart to przy modyfikowaniu danych użytkoanika żeby dodać siebie trzeba wpisać identyfikator i hasło... Więc mam wpisać ten sam identyfikator i hasło co dla administratora ? bo mamy tylko jeden login - user_02
?????


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny