księgowe pomocy świadczenia rodzinne

  
Strona 2 z 4    [ Posty: 32 ]

Moderator: heiland

Napisano: 07 sty 2019, 14:02

...twój sposób wypowiadania się na tym forum i bzdury jakie wypisujesz po raz kolejny pokazuje jakim totalnym niedoukiem jesteś :lol: :lol: :lol: Mylisz zapisy Ordynacji Podatkowej dot. wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z kasową gospodarką budżetową pieniądzem.

POTRĄCENIE NIE POWODUJE ANI DOCHODU ANI WYDATKU BO NIE MASZ NA TO WYCIĄGU BANKOWEGO.

KASOWY WYNIK WYKONANIA USTALA SIĘ WG. REGUŁY OKREŚLONEJ W UOFP I W RMRIF WS. RACHUNKOWOŚCI....A NIE WEDŁUG BZDUR JAKIE WYPISUJESZ NIEDOUKU JEDEN NA TYM FORUM I JAKI SOBIE POROBIŁEŚ W TYCH SWOICH RAŻĄCO BŁĘDNIE DZIAŁAJĄCYCH PROGRAMIKACH.

Jakie niby nieduoku jeden masz faktycznie (kasowo) zrealizowane wpływy i wydatki dokonane na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych jeśli dokonujesz potrącenia?

Jak OPS dokonuje potrącenia to faktycznie (kasowo) wypłaca mniej ....a ty niedouku jeden robisz nierzetelne księgowania niemające nic współnego ze stanem rzeczywistym.

A zatem masz nierzetelne ksiegi. A OPSY mają kłopoty z rozliczaniem dotacji na ten rok.

Niczego na tym forum o czym piszesz nie zrobiłeś i nie robisz prawidłowo. ZERO WIEDZY.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:


Napisano: 07 sty 2019, 17:39

Potrąciłam na liście - nie mam wpłaty na konto to jak mam odprowadzić ten zwrot zasiłku do Wojewody?
renia50
Referent
Posty: 297
Od: 06 lis 2017, 13:53
Zajmuję się: ksiegowa

Napisano: 07 sty 2019, 22:22

...a na wypłatę to środki nie były przypadkiem z dotacji???

Jak się rozlicza niewykorzystaną dotację to chyba każdy wie :roll: Przecież jak potrąca się ze świadczeniem do wypłaty to w efekcie wypłaca się mniej. Ameryki przecież nie odkrywam. Wypłacasz mniej a dostałaś więcej, bo dostaliście tyle ile miało być do wypłaty bez potrąceń. A jak było potrącenie to rożnicę trza oddać, bo niewykorzystano środków dotacji. Przecież mówi o tym ustawa o finansach publicznych :idea: :!:

ZASADA KASOWA BRZMI:

Dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.

A jak dostaliście za mało środków na wypłatę świadczeń to nie oddajesz kasy wojewodzie lecz przeznaczasz ją na wypłatę następnych świadczeń gdyż stosujesz ustawę o dochodach JST.

Art. 49. 1. Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.
(...)
3. Kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.
4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.
6. W przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.


a jak wojewoda będzie upierał się, że masz oddać kasę to stosujesz ustęp 6 powyższej ustawy i w efekcie w UW mają dyscyplinę FP.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 08 sty 2019, 10:45

TWoj pisze: Jakie niby nieduoku jeden masz faktycznie (kasowo) zrealizowane wpływy i wydatki dokonane na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych jeśli dokonujesz potrącenia?
Jak w tym przypadku odpowiedzieć TW ? Otóż, człowiek uczy się całe życie i w tym sensie nic w tym złego, że ciągle znajduje się w stanie niedouczenia. Natomiast źle się dzieje wówczas gdy pomimo niedouczenia uprawiając szarlatanerię bierze się człowiek kasowo za szkolenie innych.
----------------------------------
Otóż zgodnie art.40 UoFP kasowa ewidencja dochodów i wydatków polega na tym, że dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty. Nie jest tutaj wymagane by np. zapłata dochodu była wpływem środków do jednostki. Kasowość wiąże się z terminem zapłaty a nie formą zapłaty.

Natomiast ze szczególnych zasad rachunkowości wynika, że w OPS operacje dochodów i wydatków na subkontach 130D i 130W ujmowane są na podstawie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków na rachunku bieżącym OPS.
Od tej zasady jednak przewidziano wyjątek dla szczególnych operacji dochodów i wydatków określonych w odrębnych przepisach.
Taką szczególną operacją dokonywaną na podstawie ustawy SR jest operacja potrącenia. Potrącenie oznacza kompensatę wzajemnych zapłat czyli w tym przypadku zapłatę dochodu na koncie należności 221 i zapłatę wydatku na koncie zobowiązania 240. Operacja potrącenia w celu ustalenia wyniku budżetu powinna zostać odpowiednio ujęta na kontach 130D i 130W.

Trudno wymyśleć coś bardziej bzdurnego niż:
TWoj pisze: A potrącenie jak wiadomo jest bezgotówkowe - rozrachunkowe i w efekcie pozostają niewykorzystane środki na wydatki na świadczenie bieżące niewypłacone bo potrącone.
A jak to będzie gdy potrąceniu podlegać będą odsetki które są dochodem?
BDMB
Starszy referent
Posty: 670
Od: 05 sty 2015, 12:36
Zajmuję się:

Napisano: 08 sty 2019, 11:27

...operacje szczególne nie dotyczą tego o czym piszesz lecz przykładowo depozytów, środków pozabudżetowych (konto 139) itp,. itd. ale i również związane są z sinansowaniem deficytu JST, bo one choć są kasowo wykonane to nie wchodzą na wynik wykonania budżetu.

Ty pomyśl bdmb o czym piszesz lub naucz się czytać tekst ze zrozumieniem.....operacje szczególne mają, czy nie mają wchodzić na wynik wykonania budżetu??? Co tam napisali w rozporządzeniu???? Wchodzą czy nie wchodzą???? ....i przeczytaj to co wyżej napisałeś :lol:

Ty argumentujesz , że operacje szczególne wchodzą na wynik wykonania....a chodzi o to, że one nie wchodzą :idea:

Operacjami szczególnymi nie są te operacje o których piszesz, a gdyby były to one mają nie wchodzić...

Zobacz na druk sprawozdania RB-NDS.


Na wynik wchodzą faktycznie (kasowo) wykonane wpływy i wydatki....przy potrąceniu nie ma kasowego wykonania.....nieduoku jeden.

Znów mam ubaw :lol: :lol: :lol:


FINANSE PUBLICZNE TO PROCESY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A TO CO PISZESZ O ZASADZIE KASOWEJ TO TOTALNE BZDURY. MY TU GOSPODARUJEMY PIENIĄDZEM REANYM ....ale cóż ty żyjesz w świecie wirtualnej rzeczywistości
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 09 sty 2019, 10:05

Mając świadomość, że nie ma takich argumentów których podanie mogło by przerwać szarlatański bełkot TW, znalazłem innego "niedouka" który ma ten temat ma dokładnie takie samo zdanie jak ja.
Otóż z pracy zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo C.H.Beck pt. "Księgowania w jednostkach pomocy społecznej" polecam fragment:

Część I. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach pomocy społecznej
Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach pomocy społecznej.... Izabela Świderek
2.Rozwiązania w zakresie ewidencji księgowej wynikające ze szczególnych zasad rachunkowości

"Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu jednostek macierzystych operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych jednostki pomocy społecznej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych tej jednostki na odrębnych kontach księgowych. Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki oraz wydatków dokonanych budżetowych. Tak realizowana ewidencja księgowa musi jednak uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej zasady. Przykładem jest m.in. potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) bezpośrednio z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej)."

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... WUxHe7pqLx
BDMB
Starszy referent
Posty: 670
Od: 05 sty 2015, 12:36
Zajmuję się:

Napisano: 09 sty 2019, 10:32

...A NIE WYDAJE CI SIĘ BDMB, ŻE WŁAŚNIE UDOWODNIŁEŚ, ŻE MAM RACJĘ. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Podałeś dowód na to co ja piszę. Przecież potrącenie komornika dokładnie księguje się tak jak ja opisuję potrącenie ze świadczeniem nienależnym. ROZRACHUNKOWO.

Należy nam się od dłużnika np. 100 zł, komornik wpłaca 90, w koszty komornicze idzie 10.

Ty naprawdę nic a nic nie kapujesz z tego co piszesz.

Styl twoich wypowiedz na tym formum dowodzi, że ani wiedzy ani kultury osobistej nie masz. Ambicje to za mało.... no bo co niby, jakie zdania z powyższego linku potwierdzają bzdury jakie wypisujesz. NIC A NIC.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 09 sty 2019, 12:02

Przyznaję myliłem się sądząc, że jak znajdę jakieś inne źródło potwierdzające moje wypowiedzi w tym wątku, to pozwoli to przerwać szarlatański bełkot TW.

Jeżeli
TWoj pisze: POTRĄCENIE NIE POWODUJE ANI DOCHODU ANI WYDATKU BO NIE MASZ NA TO WYCIĄGU BANKOWEGO.

Ty argumentujesz , że operacje szczególne wchodzą na wynik wykonania....a chodzi o to, że one nie wchodzą
i następnie twierdzi, że cytowany tekst publikacji potwierdza jego wypowiedzi to nie pozostaje nic innego jak uznać, że mamy do czynienia ze schizofrenią i pomocny tu może być tylko specjalista w tej dziedzinie.
w publikacji pisze: "Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu jednostek macierzystych operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych jednostki pomocy społecznej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych tej jednostki na odrębnych kontach księgowych. Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki oraz wydatków dokonanych budżetowych. Tak realizowana ewidencja księgowa musi jednak uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej zasady. Przykładem jest m.in. potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) bezpośrednio z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej)."
BDMB
Starszy referent
Posty: 670
Od: 05 sty 2015, 12:36
Zajmuję się:

Napisano: 09 sty 2019, 12:28

...bo potwierdza niedouku jeden. TY KOMPELTNIE NIE ROZUMIESZ TEGO CO WYPISUJESZ NA TYM FORUM

Przecież opłaty komornicze ksieguje się na koncie 761. A ponieważ są potąceniem nie wchodzą na kasowe wykonanie budżetu....ale wchodzą na wynik finansowy. Bo ten zapis na który się powołujesz o operacjach szczególnych dotyczy tego co nie wchodzi na kasowe wykonanie i wynik wykonania budżetu. Jak OPSowi należy się 100zł a komornik wpłaca 90 to 10 zł to koszty komornicze. Kasowo zrealizowane dochody to 90...bo tyle masz na wyciągu bankowym.

Dz.U.2017.1911
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

(...)
77) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.(...)


TO CO JEST POTRĄCONE NIE WCHODZI NA KASOWY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU....i orócz opłat komorniczych potrącanych , które są niekasowe (ale sa i opłaty kasowo realizowane) zalicza się do tych operacji szczególnych również operacje kasowe, jak np. depozyty, sumy na zlecenie, środki pozabudżetowe, finasowanie deficytu itp.itd.

W FINANSACH PUBLICZNYCH GOSPODARUJE SIĘ PIENIĄDZEM A WYNIK WYKONANIA BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY TO DWA RÓŻNE WYNIKI A JEDNOSTKA POMOCY SPOŁECZNEJ NIE USTALA WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU

I ZNÓW MAM UBAW :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 09 sty 2019, 12:52

TW specjalista czeka.
BDMB
Starszy referent
Posty: 670
Od: 05 sty 2015, 12:36
Zajmuję się:


  
Strona 2 z 4    [ Posty: 32 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny