księgowe pomocy świadczenia rodzinne

  
Strona 4 z 4    [ Posty: 32 ]

Moderator: heiland

Napisano: 26 cze 2019, 8:20

Koszty komornicze stanowią wydatek ze środków własnych gminy (nie z kosztów obsługi zadania zleconego)
Ola II
Stażysta
Posty: 91
Od: 25 sty 2019, 10:42
Zajmuję się: księgowość


Napisano: 26 cze 2019, 8:44

kic13 pisze:Odnośnie kosztów upomnień i kosztów komorniczych to znalazłem coś takiego:
Ponadto w wyniku analizy przedłożonych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że GOPS w Brzeżnie w ramach poniesionych kosztów obsługi zadania wykazał w paragrafie 4610 (koszty egzekucji komorniczej) tj. wydatek w kwocie 50,68 zł. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie przyczyny rozliczenia tego wydatku w ramach kosztów obsługi zadania. Kierownik GOPS w Brzeżnie wyjaśnił, iż: „Zgodnie z art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel (w tym wypadku GOPS w Brzeżnie) ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności. Potrącona kwota powinna zostać przez niego pokryta ze środków przeznaczonych na wydatki. W związku z tym, że opłata komornicza w wysokości 50,68 zł dotyczyła należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została zaksięgowana, jako wydatek w rozdziale 85502”.
(dowód: akta kontroli od str. 217 do str. 224)
Organ egzekucyjny, który wyegzekwował dochodzoną należność potrąca z niej należną opłatę komorniczą. W związku z tym na rachunek wierzyciela przekazywana jest wyegzekwowana należność pomniejszona o pobraną opłatę komorniczą
.
Mając powyższe na uwadze podkreślenia wymaga fakt, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do odprowadzenia dochodu z tytułu wyegzekwowanych świadczeń nienależnie pobranych (z lat ubiegłych) w kwocie, jaka wpłynęła na rachunek Jednostki, a nie w pełnej wyegzekwowanej kwocie tj. razem z kwotą opłaty komorniczej należnej organowi egzekucyjnemu.
Zgodnie z art. 66 § 3 i 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany z zastrzeżeniem § 4 do uiszczenia opłaty komorniczej. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 oraz art. 64c § 11 i 12 ustawy.
W art. 66 § 2 cytowanej ustawy wskazano z kolei, że wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub przedmiotu. Wydatki te organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanych kwot.
W tym przypadku opłaty komornicze pokrywane były przez organ egzekucyjny z wyegzekwowanych należności i na rachunek bankowy GOPS w Brzeżnie przekazywane były one w kwocie pomniejszonej o dokonane potrącenia.
Refundowanie przez GOPS w Brzeżnie opłaty komorniczej ze środków z dotacji w kwocie 50,68 zł w ramach kosztów obsługi zadania nie znajduje zatem uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Potrącenia komornicze nie stanowią wydatku związanego z przelewem środków, stanowią natomiast pozostały koszt operacyjny, który zmniejsza wysokość należności, zgodnie z przywołanym przepisem.
Skutkiem powyższej nieprawidłowości było zrefundowanie ze środków dotacji w ramach kosztów obsługi zadania kosztów opłaty komorniczej niezgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

raz jeszcze proszę przeczytać to co dotyczy opisy sprawy. Nie było wydatku lecz potrącenie z należności. BA problem się robi dalej jak księgujecie nienależne na zmniejszenie kosztów.

Kontrolujący miał i ma rację.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:


  
Strona 4 z 4    [ Posty: 32 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny