Odmowa przyznania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 29 mar 2019, 0:17

Witam ma może ktoś wzór decyzji o odmowie przyznania ubezpieczenia zdrowotnego. Nie złą zagwostkę mam :petent -dochód -0 : żadnych chorób; orzeczenia też nie ; zapomniał o terminie podpisu w UP. POMOCY
kryspinus299
Praktykant
Posty: 6
Od: 28 mar 2019, 23:52
Zajmuję się: pracownik socjalny


Napisano: 29 mar 2019, 8:42

A jakiej przesłanki nie spełnia?
malinkka
Stażysta
Posty: 73
Od: 28 gru 2018, 10:20
Zajmuję się: PS

Napisano: 29 mar 2019, 9:01

w tym rzecz,że klient aktywny zawodowo, nie przekracza kryterium dochodowego(brak dochodów) ,żadnego zaświadczenia o nie zdolności do pracy. Zapomniał o terminie podpisu w UP i go wykreślili na 120 dni.
kryspinus299
Praktykant
Posty: 6
Od: 28 mar 2019, 23:52
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 29 mar 2019, 9:24

Jeżeli kwalifikuje się dochodowo, nie ma możliwości bycia ubezpieczonym z innego źródła, nie ma dysproporcji- to przyznajemy, bez względu czy jest niezdolny do pracy, czy zawalił PUP z lenistwa czy przez zdarzenie losowe itp. Złożył wniosek, spełnia przesłanki.
malinkka
Stażysta
Posty: 73
Od: 28 gru 2018, 10:20
Zajmuję się: PS

Napisano: 29 mar 2019, 9:27

Dziękuje za pomoc
kryspinus299
Praktykant
Posty: 6
Od: 28 mar 2019, 23:52
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 29 mar 2019, 9:51

To nie jest decyzja uznaniowa – możesz odmówić tylko z powodu niespełniania przez wnioskodawcę przesłanek ściśle określonych w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 ze zm.), tzn. gdy wnioskodawca nie jest polskim obywatelem lub przekracza kryterium dochodowe (ew. dysproporcję pomiędzy dochodem, a sytuacją majątkową Sądy też odrzucają, gdy nie jest rażąca i odpowiednio udokumentowana). Przykłady z orzecznictwa:

"...nie pozostawia wątpliwości, że organy, niezależnie od ich woli lub przekonania, przy podejmowaniu decyzji w trybie art. 54 ustawy mają obowiązek ustalić, czy strona spełnia warunki w przepisie tym określone i jedynie w takiej sytuacji wydać decyzję zgodną z wnioskiem." Organy orzekające w tym przedmiocie nie mogą działać na zasadzie uznania administracyjnego, bowiem decyzja ta ma charakter decyzji związanej.” (Tak: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 887/13)

„…Jedyną przesłanką warunkującą odmowę potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być sytuacja niespełnienia przez danego świadczeniobiorcę wskazanych wyżej warunków, czyli ustalenia, że dochód świadczeniobiorcy przekracza obowiązujące kryterium dochodowe bądź np. świadczeniobiorca nie posiada obywatelstwa polskiego. Organ natomiast nie może uzależnić wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od spełnienia przez osobę zainteresowaną przesłanek innych niż te, które ustawodawca wskazał. (tak Wyroki: WSA w Warszawie z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1058/07; Lex nr 374403, WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 337/09, WSA w Krakowie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Kr 902/08; Lex nr 22/2009)

„…wszystkie metody wykładni ww. przepisów prowadzą do wniosku, że organ może odmówić potwierdzenia prawa do świadczeń wyłącznie w sytuacji, gdy ustali, że świadczeniobiorca nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, m.in. gdy ustali, że świadczeniobiorca uzyskuje dochód, który przekracza obowiązujące kryterium dochodowe.” (tak Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27.09.2017 r. sygn.. akt III SA/Kr 1146/17)
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 490
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi;)
Lokalizacja: Kraina Polan, Wygwizdowie Totalne, Gmina Wygnajewo;)


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny