odmowa ZDO dla rolnika

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 13 cze 2014, 9:42

uzasadnienie decyzji w odmowie z powodu faktu braku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego przez rolnika - ma ktoś taki przypadek?
Gość


Napisano: 13 cze 2014, 10:25

Decyzją nr .... z dnia ..... Wójt Gminy ....... ustalił Panu .......prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad matką ...... na okres od ......... do czasu zmiany okoliczności powodujących jego przyznanie w oparciu o art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Decyzja ta wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).
Z dniem 2014-05-15 weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.
Odsetki, o których mowa wyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 2014-05-15.
Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

W dniu .... Pan/i ....... złożył/a wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, ubiegając się w nim o zasiłek dla opiekuna za okresy:

* od 2013-07-01 do 2014-05-14 oraz

* od 2014-05-15 do nadal

Z wniosku tego wynika, iż Pan ...... sprawuje opiekę nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką - wdową - Panią ....
Z uwagi na fakt, iż Pan .... ubiegał się o zasiłek dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) to zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 tejże ustawy w dniu 2014- .........został przeprowadzony w miejscu sprawowania opieki rodzinny wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego tut. organ ustalił, iż faktycznie osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna sprawuje tę opiekę.
Z akt sprawy wynika również, iż Pan ...... jest rolnikiem oraz zgodnie z jego oświadczeniem w okresach:

* od 2013-07-01 do 2014-05-14 oraz

* od 2014-05-15 do nadal

prowadzi gospodarstwo rolne.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) w przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1)rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2)małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Po rozpatrzeniu wniosku Pana ...... o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna stwierdzam, że strona nie spełnia przesłanek określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów do przyznania w/w świadczeń. Zgodnie z tym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Karoosia

Napisano: 13 cze 2014, 10:55

masakra - nie znacie okoliczności sprawy a juz wymyslacie na kolanie wzór decyzji odmownej. Ze niby tu rolnik złozył oswiadczenie że prowadzi gospodarstwo rolne - bo na tym sie opiera ta decyzja?
polok

Napisano: 13 cze 2014, 11:39

nikt nie wymysla bo u nas oświadczył ze prowadzi gospodrstwo i dajemy odmowe on sie odwoła i zobaczymy co dalej :lol:
natusia

Napisano: 13 cze 2014, 11:48

Z art 9 kpa powinien byc pouczony jak prowadzi g.r. to nie dostanie jeżeli podpisze oświdczenie ze zaprzestał to mu sie należy jak psu buda. Są tacy co wprowadzają w błąd rolnika i sprytnie pytają czy nadal prcuje w g.r. rolnik nie świadom "nie zna ustaw" myśli że to tak jak wcześniej brał śp i mógl od czasu do czasu coś zrobić w gospodarstwie a efektem decyzja odmowna.
gopsy

Napisano: 16 cze 2014, 12:09

Nie zawsze takie oświadczenie wynika z nieświadomości biednego rolnika, którego " podpuścił" ten wredny urzędas.u nas też sie trafił taki rolnik, który oświadczył,że jest świadomy tego, na czym polega prowadzenie gospodarstwa rolnego i nie napisze fikcyjnego zaświadczenia ,że niby już go nie prowadzi.
abc

Napisano: 16 cze 2014, 14:30

U mnie większośc rolników sama stawiedziła , ze nie podpsiszą takiego oświadczenia bo to niezgodne z prawdą bo prowadzą gops.i bedą go prowdzić i pracowac na nim i nie chcą
z tego zrezynowac i nie podpiszą takiego oświadczenia i nie bedą składać wniosku.
Gość

Napisano: 16 cze 2014, 15:46

To w czym masz problem ???
Gość

Napisano: 16 cze 2014, 15:57

Gość pisze:U mnie większośc rolników sama stawiedziła , ze nie podpsiszą takiego oświadczenia bo to niezgodne z prawdą bo prowadzą gops.i bedą go prowdzić i pracowac na nim i nie chcą
z tego zrezynowac i nie podpiszą takiego oświadczenia i nie bedą składać wniosku.
logiczne, jeżeli pracują i prowadzą gospodarstwo i nie chcą zrezygnować to żadne świadczenie mu się nie należy, to już paranoja w drugą stronę, skąd pomysł, że każdemu rolnikowi się należy - należy się temu, któremu opieka nad chorym uniemożliwia prowadzenie czy praca w gospodarstwie
Kati@

Napisano: 16 cze 2014, 19:32

Ja nigdy nie twierdziłam , że każdemu rolnikowi się należy. Należy się temu co zaprzestał prowadzenia gosp.rolnego i podpisze stosowne oświadczenie. Nie zaprzestanie nie podpisze oświadczenia nie dostanie.
Gość


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny