Praca dla asystenta - Kadry

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
Przejście z asystenta rodziny na prac.soc. limit do 2000 z zfśś ubezpieczenie członka komisji przeciwalkoholowej Wypowiedzenie umowy o pracę zgłoszenie osoby przez płatnika Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Napisano: 21 lis 2015, 11:30

Poszukujemy kandydatów do pracy w charakterze asystenta rodziny.

Stowarzyszenie GPAS Praga Północ zaprasza osoby zainteresowane pracą z rodzinami z terenu Pragi

Północ, na stanowisku asystenta rodziny.

Zapraszamy:

1/ Osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki

o rodzinie, praca socjalna i posiadające min. roczny staż w pracy z rodzinami – rodzicami i dziećmi

wykluczonymi społecznie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniami z

zakresu pracy z rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia

określony w rozp. wykonawczym do ust. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także

udokumentują co najmniej roczny staż pracy z rodziną i dziećmi wykluczonymi społecznie

2/ Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe

3/ Osoby, które są samodzielne, odpowiedzialne, empatyczne, posiadają wysokie kompetencje w

zakresie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności w rozwiązywania konfliktów i problemów,

mają gotowość do pracy pod superwizją, pracy w zespole.

Wskazane jest by posiadać doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

Oferujemy: Wynagrodzenie 3320 brutto, w pełnym wymiarze godzin, na umowę o pracę, na okres 2

lat; pracę w zespole, pod superwizją, wsparcie metodyczne, szkoleniowe.

CV oraz list motywacyjny z szczegółową informacją o dotychczasowym doświadczeniu w

szczególności w pracy z środowiskami wykluczonymi społecznie należy przesyłać na adres:

[email protected] w terminie do 27 listopada 2015 roku.

Stowarzyszenie GPAS Praga Północ
Justyna Turowska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x