prosba o wzór decyzji z powodu śmierci wnioskodawcy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 22 paź 2019, 11:31

Witam. Pierwszy raz mam taką sytuację, że umiera osoba która pobierała dodatek energetyczny. w dniu dzisiejszym otrzymałam informacje iż ta osoba zmarła. Dodatek za miesiąc październik został wypłacony 10.10.2019r. pozostał do wypłaty za miesiąc listopad.
Moja prośba: prosze o wzór decyzji wygaszającej w/w dodatek. Dziekuje
anonim1960
Stażysta
Posty: 77
Od: 07 kwie 2014, 11:39
Zajmuję się:


Napisano: 28 paź 2019, 13:08

BURMISTRZ....D E C Y Z J A

Na podstawie art.162 § 1 pkt 1 stwierdza się wygaśnięcie z dniem 30.10.2019r. decyzji ............ z dnia ............ wydanej przez .......................... w sprawie przyznania Pani .................... dodatku energetycznego.

U z a s a d n i e n i e

Pani ............ zamieszkałej w ............ decyzją z ........... został przyznany dodatek energetyczny na okres od dnia 1 czerwca 2019r. do 30 listopada 2019r. w wysokości 11,37 zł miesięcznie.
Jak wynika z informacji uzyskanej od pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w ............, w dniu 07.10.2019r Pani .............zmarła.
Śmierć osoby będącej adresatem decyzji stanowi jedną z przesłanek stwierdzenia bezprzedmiotowości decyzji.
W związku z powyższym stwierdza się wygaśnięcie bezprzedmiotowej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy .


Otrzymują:
1 .a/a


Zwalnia się z opłaty skarbowej na
podstawie cz. I ust.53 kol. IV pkt 2a
ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie
skarbowej (Dz.U.z 2019 poz. 1000)
Kasitwix
Praktykant
Posty: 19
Od: 17 lip 2019, 7:57
Zajmuję się: DM, DE, SS, ZS

Napisano: 28 paź 2019, 13:42

dziękuję bardzo, pozdrawiam
anonim1960
Stażysta
Posty: 77
Od: 07 kwie 2014, 11:39
Zajmuję się:

Napisano: 08 lis 2019, 15:59

Mała uwaga w podstawie prawnej jest "Na podstawie art.162 § 1 pkt 1"jakiego aktu prawnego?! :)
ULAK
Praktykant
Posty: 30
Od: 05 kwie 2017, 8:00
Zajmuję się: dodatki mieszkaniowe


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny