świetlice środowiskowe w 2015 r.? - Uzależnienia, Bezdomność

  
Strona 1 z 4    [ Posty: 32 ]
Wybrane tematy:
świetlice środowiskowe w 2015 r.? Zachowaj trzeźwy Umysł Szkolenie- kontrola przedsiębiorców sprzedających alkohol przez GKRPA organizacja koloni programem terapeutycznym leczenie z.stały-alkohol

Napisano: 23 kwie 2014, 8:49

Do końca 2014 r. świetlice środowiskowe (placówki wsparcia dziennego) powinny zostać dostosowane do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Czy są gminy, mopsy które wprowadziły już zmiany?
a.la


Napisano: 28 paź 2014, 21:24

Ponawiam temat. Rozumiem ze zmian w ustawie, że świetlice mogą działać w 2015r. Utwierdzicie mnie w tym temacie?
Mira7

Napisano: 30 paź 2014, 12:10

Świetlice winny być dostosowane do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i p.z. tj winny być zarejestrowane jako placówki wsparcia dziennego przez wójta/burmistrza/prezydenta po spełnieniu wszelkich wymogów ustawy, a zmiana ustawy o wwtipa daje możliwość finansowania tego z "alkoholówki" w ramach programu p.alkoholowego lub p.narkomanii
Waldek
Praktykant
Posty: 42
Od: 11 kwie 2014, 9:45
Zajmuję się:

Napisano: 14 sty 2015, 18:48

I co z tymi świetlicami? Od czego zacząć, mam świetlice i co dalej...
Ankadd

Napisano: 15 sty 2015, 14:40

trzeba zacząć od przejrzenia ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, tam wszystko jest opisane co i jak.
Waldek
Praktykant
Posty: 42
Od: 11 kwie 2014, 9:45
Zajmuję się:

Napisano: 13 lut 2015, 14:47

mamy świetlicę, która nie jest placówką wsparcia dziennego OPS zatrudnia wychowawcę a wynagrodzenie finansowane z korkowego czy jesteśmy zobowiązani do zmiany?
niccole

Napisano: 16 lut 2015, 11:03

Moim zdaniem, świetlica prowadzona przez OPS, który zatrudnia wychowawcę i jest finansowana z "korkowego" jest placówką wsparcia dziennego - art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.
I w związku z tym obowiązują zmiany. Mam taką samą sytuację, też jestem z OPS-u i też zatrudniamy wychowawcę i finansujemy jego wynagrodzenie z alkoholówki, podobnie jak czynsz za świetlice, media itp. koszty.
a.la

Napisano: 16 lut 2015, 12:05

do a.la pomocy
czy zmieniacie albo jesteście w trakcie zmiany?
nie wiem od czego zacząć zmiany świetlica mieści się w szkole ( szkoła udostępnia 1 pomieszczenie) czy w przypadku gdy OPS wystąpi z wnioskiem o zezwolenie do wójta Art. 19.1.
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;- jeżeli świetlica mieści się w szkole jednostka organizacyjna to co to musi być za dokument
2) odpis z właściwego rejestru - czy może być OPS-u
3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;- Czy może byc OPS-u
[4) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;- czy może być decyzja udzielona szkole
5) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;-
6) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;- jest opracowany
7) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- finansowana z alkoholówki
niccole

Napisano: 16 lut 2015, 12:13

Zmian jeszcze nie wprowadzamy, wiem, wiem, jest późno i mało czasu ... Jesteśmy przed rozmową z Burmistrzem. W tym tygodniu będziemy wiedzieć coś więcej, ale pieniędzy na remonty nie mamy. Może przeprowadzimy świetlice do innych budynków?
a.la

Napisano: 16 lut 2015, 12:30

Nie wiem czy dobrze to rozumiem, ale OPS to przecież jednostka organizacyjna gminy - więc wniosek o zezwolenie (art.19.1) pisze wójt do wójta? I wójt sam sobie wydaje zezwolenie?
OPS-y to nie są 1) organizacje pozarządowe prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
a.la


  
Strona 1 z 4    [ Posty: 32 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x