rety alarm

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 lip 2016, 20:21

w swoich ops-ach przygotujcie na gwałt moduły zadaniowe dla stopni alarmowych
bo już jest do 01.08.2016 alarm: ALFA, ALFA - CRP, BRAVO - CRP
***


Napisano: 21 lip 2016, 8:28

KOMUNIKAT ...............OPS-u w ............... z dnia 20.07.2016r.
W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych proszę o wykonanie zadań określonych dla pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO – CRP), które obowiązują na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 20 lipca 2016 od godz. 00.00 do dnia 01 sierpnia 2016 do godz. 23.59.
Proszę o zapoznanie się z poniżej przedstawionymi stopniami alarmowymi i dostosowanie ich do własnych stanowisk pracy.
Określenie zadań dla poszczególnych stopni alarmowych
Dla pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1. Na rzecz ochrony ludności:
• prowadzić wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
• informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności;
***

Napisano: 21 lip 2016, 8:29

2. Na rzecz ochrony infrastruktury:
• poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
• zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów, przeprowadzić kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
• sprawdzić na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,
• sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji,
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:
• poinformować personel instytucji, w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy;
• zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
• sprawdzić kanary łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
• dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;
• sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
• informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1. zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji;
2. wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
3. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz:
• monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
• sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
• w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.


Otrzymują :
***

Napisano: 21 lip 2016, 9:10

o co chodzi z tymi alarmami, moja gmina nic nie wie!?
Nowa_21

Napisano: 21 lip 2016, 13:39

no właśnie o co chodzi proszę o jakieś info :o
buźka

Napisano: 21 lip 2016, 19:48

o to, że w wypadku ogłoszenia takiego alarmu trzeba mieć i stosować określone procedury - moduły zadaniowe dla każdego typu alarmu, bo jakby coś to ktoś odpowie
***


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]