zawieszenie postępowania

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 30 sie 2016, 12:23

Witam
Czy ktoś pisał zawieszenie postępowania. Klient przebywa w szpitalu, nie mam możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Co zrobić w tej sytuacji? Proszę o pomoc.
aida


Napisano: 30 sie 2016, 12:31

A na długo poszedł do szpitala jeżeli tak to my w takiej sytuacji wysyłamy wniosek do MOPS na terenie którym jest szpital,albo jak szpital zatrudnia pracownika socjalnego to on nam sporządza wywiady.
A jak poszedł do szpitala na parę dni to chyba wróci to zrobisz mu wywiad.
Ale w takich sytuacjach jakie zawieszenie postępowania chyba raczej wniosek bez rozpatrzenia.
lidka1

Napisano: 31 sie 2016, 11:11

Zawieszenie postępowania
Art. 97. [Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu]
§ 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);
2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Art. 98. [Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron]
§ 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.


to są przesłanki do zawieszenia - z przedstawionej przez ciebie sytuacji - nie ma podstaw do zawieszenia- bo, który przepis zostanie zastosowany???
proponuje przesunięcie terminu i wystąpienie do ośrodka by tam zrobili wywiad
choinka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny