Ważność orzeczeń

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 26 kwie 2016, 11:42

hej, orzeczenie wydane po 31.12.1997 roku przez ZUS złożone w ramach Aktywny samorząd, jest nieważne, prawda?
martaaa


Napisano: 26 kwie 2016, 11:58

Błagam! Nie chcecie odpowiedzieć, bądź nie macie pojęcia w temacie to nie przeglądajcie!!
martaaa

Napisano: 26 kwie 2016, 12:06

Skąd taka myśl w ogóle?? ZUS jak najbardziej jest dla nas ważne bez względu na datę wydania!!!
pcpr

Napisano: 26 kwie 2016, 12:07

Dzasta

Napisano: 26 kwie 2016, 12:15

PCPR mówisz o ASie, czy w ogóle o dofinansowaniach ze środków PFRON, bo orzeczenia wydane po 1 stycznia 1998 przez ZUSy, KRUSy i wojskowe komisje nie mogą być rozpatrywane.
http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofi ... earch=5658

Nie odpowiada wprost na pytanie, ale można wyczytać między wierszami o ważności orzeczenia
martaaa

Napisano: 26 kwie 2016, 12:22

otóż wyjaśniam....po zmianie przepisów czyli 1.1.1988 przestano wydawać orzeczenia ZUS o grupie inwalidów (których teraz juz nie wydają!!), ale zaczęto wydawać orzeczenia o niezdolności do pracy..i jedne i drugie są dla nas ważne w całej rehabilitacji!
pcpr

Napisano: 26 kwie 2016, 13:30

Dzięki Ci wielkie, zatem przyznajemy osobie dofinansowanie z ZUSowskim orzeczeniem
martaaa

Napisano: 26 kwie 2016, 15:10

martaaa pisze:Błagam! Nie chcecie odpowiedzieć, bądź nie macie pojęcia w temacie to nie przeglądajcie!!
Ale trzeba wejść, żeby zorientować się, o co ktoś pyta - po samym tytule nie zawsze wiadomo ;)
PCPR1

Napisano: 27 kwie 2016, 8:23

Masz rację, ale skoro specjaliści na tym forum są, to co im szkodzi odpowiedzieć, nawet to: "nie wiem"
martaaa

Napisano: 04 maja 2016, 11:56

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4. Do wniosku dołącza się
1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1)

Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

- zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi".

Art. 5. Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Art. 62. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:

1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

3. Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:

1) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
AS2


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny