wywiad - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 03 gru 2013, 13:25

Co zrobić w momencie, gdy pracownik socjalny nie przeprowadzi wywiadu w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia podania o pomoc?
~Ela


Napisano: 03 gru 2013, 13:43

wysłać pismo o ustalenie terminu wywiadu
~kis

Napisano: 03 gru 2013, 13:43

Dać naganę. I wtedy się nauczy.
~Dyrektor

Napisano: 03 gru 2013, 14:08

A jak to wygląda od strony klienta (podopiecznego)? Czy może napisać jakąś skargę czy zażalenie?
~Ela

Napisano: 03 gru 2013, 14:52

Ela, w zależności od tego z jakiego powodu nie zrobił wywiadu? jeśli był w środowisku i nie zastał rodziny to powinien wysłać pismo w którym wyznacza termin przeprowadzenia wywiadu z jednoczesnym powiadomieniem o możliwości telefonicznego kontaktu klienta z pracownikiem i ustaleniem wywiadu. np:

W związku z wszczęciem postępowaniem w sprawie wniosku nr ………………….. z dnia …………………. dotyczącego zasiłku okresowego Ośrodek Pomocy Społecznej w ………………… informuje, iż rozpatrzenie w/w wniosku wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, ponieważ zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją oraz art. 106 ust 4 w/w ustawy decyzje administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Pracownik socjalny dwukrotnie był w środowisku, mieszkanie zastał zamknięte.
W związku z powyższym OPS w ……………………. wyznacza termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w dniu ………………. w godzinach …………. w miejscu zamieszkania strony tj. ………………………... Jednocześnie OPS informuje, iż jeśli wyznaczony termin nie jest dogodny dla strony, możliwe jest uzgodnienie terminu przeprowadzenia wywiadu w dogodnym dla strony terminie.
W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym OPS w ……………….. w ciągu 7 dni po otrzymaniu pisma w dniach: ……….

W przypadku braku umożliwienia przeprowadzenia wywiadu postępowanie zostanie umorzone zgodnie z art. 105 kpa.
Pouczenie:

Art., 105. § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
~socjalnaLUB

Napisano: 03 gru 2013, 14:53

Ela, te dziwne znaki to były kropki :)
~socjalnaLUB

Napisano: 03 gru 2013, 15:05

to zależy jak cała sytuacja wygladała. Może zostało wysłane wezwanie w celu ustalenia terminu wywiadu bo pracownik socjalny nie zastał podopiecznego w ciagu tych 14 dni
~ww


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x