Wzór zaświadczenia - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 25 ]
Wybrane tematy:
Wzór zaświadczenia Wzory decyzji klauzulainformacyja do wniosków za życiem indywidualna praktyka lekarska-zaświadczenie dziecko żyło 2 godziny , specjalista medycyny rodzinnej

Napisano: 05 sty 2017, 11:38

witam czy ktoś może opracował już druk zaświadczenia do lekarza specjalisty??
Ostatnio zmieniony 14 lut 2017, 9:28 przez heiland, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przyklejam.
anulaka

Napisano: 05 sty 2017, 13:25

a to my mamy ten druk jeszcze opracować?? :? no litości....
Beza

Napisano: 13 sty 2017, 12:38

................................................ ..........................., dnia ....................r.
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej/ praktyki lekarskiej)

ZAŚWIADCZENIE
lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,


Zaświadczam, iż Pani ……………..……………………………..
(imię i nazwisko)

numer PESEL lub nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość1)

......................................................................................................................................................,

zamieszkała: ................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)

urodziła w dniu ……………………….. syna/córkę ……………………………….,
(data urodzenia) (imię i nazwisko)

u którego stwierdzam ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, iż 2) :

zawarłem umowę NR ……………….., z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
jestem zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

posiadam specjalizację II stopnia w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;


...................................................
(pieczątka i podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego3))

1) w przypadku kobiety nieposiadającej numeru PESEL;
2) właściwe zaznaczyć;
3) zaświadczenie może być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
ola2

Napisano: 18 sty 2017, 10:59

jednak coś w tym zaświadczeniu nie gra.
chyba zgadzamy się że powinien być w obiegu jeden wzór takiego zaświadczenia lekarskiego.
jeżeli tak to zarówno dla matki, która przychodzi do nas po urodzeniu dziecka po świadczenie 4000+ jak i dla matki w okresie prenatalnym przed urodzeniem dziecka, by skorzystać z asystenta rodziny.

Więc sformułowanie "urodziła w dniu" nie bardzo....
Pulpa2016

Napisano: 18 sty 2017, 20:19

Może ktoś jeszcze ma inny wzór takiego zaświadczenia?
zaświadczenie

Napisano: 18 sty 2017, 21:17

"posiadam specjalizację II stopnia w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

czy lekarz specjalista II stopnia musi być w tylko w dziedzinach położnictwa, ginekolopii, perinatologii, neonatologii.

czy może być kardiolog - dziecko ma wadę serca
dora1208

Napisano: 19 sty 2017, 11:54

dora1208 pisze:"posiadam specjalizację II stopnia w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

czy lekarz specjalista II stopnia musi być w tylko w dziedzinach położnictwa, ginekolopii, perinatologii, neonatologii.

czy może być kardiolog - dziecko ma wadę serca
art. 4 ust 3 ustawy
Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii.

Czyli zamknięty katalog lekarzy uprawnionych do wydania zaświadczenia:
1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (więc jak ma prywatną praktykę bez kontraktu z NFZ odpada)
poza tym
2. posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii
Pulpa2016

Napisano: 19 sty 2017, 11:57

Do Pulpa2016
jednak coś w tym zaświadczeniu nie gra.
chyba zgadzamy się że powinien być w obiegu jeden wzór takiego zaświadczenia lekarskiego.
jeżeli tak to zarówno dla matki, która przychodzi do nas po urodzeniu dziecka po świadczenie 4000+ jak i dla matki w okresie prenatalnym przed urodzeniem dziecka, by skorzystać z asystenta rodziny.

Więc sformułowanie "urodziła w dniu" nie bardzo....
Jak szukam w ustawie Za życiem kim ma się zajmować asystent rodziny, to znajduję:
art. 8 ust. 2 "Poradnictwo w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, koordynowane jest przez asystenta rodziny, .... "
Czyli w okresie ciąży potrzebny jest tylko dokument o ciąży, a nie o ciąży powikłanej, dopiero po urodzeniu to zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym ...
opsik28

Napisano: 19 sty 2017, 13:04

Pulpa2016 pisze:chyba zgadzamy się że powinien być w obiegu jeden wzór takiego zaświadczenia lekarskiego
jakby tak miało być były ogłoszony przez ustawodawcę, każdy może sobie na swoim druku dopisać co che byleby zaświadczenie zawierało to o czym mówi ustawa
olga271

Napisano: 19 sty 2017, 14:45

olga271 pisze:
Pulpa2016 pisze:chyba zgadzamy się że powinien być w obiegu jeden wzór takiego zaświadczenia lekarskiego
jakby tak miało być były ogłoszony przez ustawodawcę, każdy może sobie na swoim druku dopisać co che byleby zaświadczenie zawierało to o czym mówi ustawa
Chodzi mi o to że jak lekarz specjalista zdiagnozuje "Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu" to wystawia jedno zaświadczenie które będzie zarówno potrzebne dla asystenta jak i do wypłaty 4000+.
A nie to że my wszyscy we wszystkich ośrodkach czy urzędach mamy mieć jeden identyczny wzór;

jeden wzór dla asystenta i 4000+
Pulpa2016


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 25 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x