zaczynam z 500plus proste pytanie prosze o pomoc

  
Strona 3 z 6    [ Posty: 51 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 03 sty 2017, 16:41

taaa instruujesz....Bezprawnie grozisz bezbronnej kobiecie
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 19128
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:


Napisano: 04 sty 2017, 8:57

nakłanianie, zmuszanie, przestępstwo a teraz jeszcze groźby.... dżizas jaka obsesja :? :lol: , opanuj się ;)
Gość

Napisano: 04 sty 2017, 9:06

opanuj się? To nie ja jestem przestępcą tylko ty.
Kodeks karny:

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.


Pójdziesz siedzieć :lol:
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 19128
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 04 sty 2017, 9:34

Prędzej odwiedzę ciebie w psychiatryku :D Masz typowe objawy psychozy paranoidalnej :roll:
Gość

Napisano: 04 sty 2017, 9:43

masz dziwne mechanizmy obronne.
działasz niezgodnie z ustawą,
nie potrafisz uzasadnić swoich tez
nakłaniasz ludzi do popełnienia przestępstwa
i jeszce twiedzisz, że robisz dobrze
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 19128
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 04 sty 2017, 10:02

czyli każdy kto przyjdzie i oświadczy że nie otrzymywał zasądzonych alimentów to ich nie doliczasz?
melissa12

Napisano: 04 sty 2017, 10:10

Uzasadnienie napisałam, masz jak byk napisane co jest wymagane a ty cały czas się upierasz
Gość

Napisano: 04 sty 2017, 10:15

jak każdy?
Czytałaś podany przeze mnie wyrok? Przeczytaj. Tego jest multum.
Na jakiej podstawie podważacie oświadczenie klienta? A może zmuszacie go do złożenia fałszywego oświadczenia?
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/948132759E
Podkreślić wreszcie trzeba, że żaden przepis obowiązującego prawa nie wymaga od skarżącej obowiązku udowodnienia, że postępowanie egzekucyjne toczyło się od momentu uzyskania stosownego orzeczenia sądu przyznającego alimenty, czy tym bardziej w roku kalendarzowym, za który ustalany jest dochód uprawniający do przyznania świadczenia alimentacyjnego, a więc jak w realiach rozpoznawanej sprawy w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku. Tożsame stanowisko w tej kwestii zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w prawomocnym wyroku
z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt II SA/Łd 1222/13 (dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Reasumując, błędne obliczenie przez organy obu instancji dochodu wnioskodawczyni za rok 2013 i uchylenie się od zgodnej z zasadami logiki oceny materiału dowodowego skutkowało wadliwym zastosowaniem przepisów prawa materialnego i wydaniem decyzji o odmowie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gość sytuacja hipotetyczna:
przychodzi klient, ma zasądzone alimenty o 2014 roku, do komornika poszedł w 2015 roku. Ty do niego proszę wyrok i zaświadczenia od komornika za 2014 rok.
Klient: tutaj ma pan wyrok, zaświadczenia od komornika nie mam, nie była prowadzona egzekucja.
Ty: no to ma Pan wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia.
Przecież to jest żałosne gościu, żałosne.
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 19128
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 04 sty 2017, 10:32

cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 19128
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 04 sty 2017, 10:35

Elmer poruszasz ciekawy temat. Koleżanka która pracuje od 5 lat w zasiłkach rodzinnych robi to co jest zapisane w rozporządzeniu:
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
Nie ma jak strona udokumentować braku alimentów- pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. Osoba, na którą zasądzone są alimenty ma odpowiednie środki prawne, aby móc "ścigać" osobę, która uchyla się od płacenia alimentów. Jeżeli nie występuje do komornika/sądu celem uregulowania zaległych alimentów to po pierwsze- osoba działa na niekorzyść dziecka a po drugie jest to podejrzane. Bo jakoś ciężko mi wyobrazić sytuację, gdzie wiele osób mówi, że nie dostają alimentów i nie wnioskowali o działania komornicze.
voodoo
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 2075
Od: 02 cze 2016, 10:23
Zajmuję się: ŚW
Lokalizacja: Polska B


  
Strona 3 z 6    [ Posty: 51 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x