zasiłek stały a kończący się dodatek mieszkaniowy

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]

Moderator: heiland

Napisano: 05 wrz 2019, 8:57

Klient pobiera zasiłek stały i dodatek mieszkaniowy. W kwietniu nie złożył wniosku i w maju nie dostał dodatku mieszkaniowego. Od miesiąca czerwca złożył wniosek i dostał dodatek. W lipcu przyszedł z roszczeniem, że należy mu się cały zasiłek stały za miesiąc maj ?
Czy to nie za późno na zmianę decyzji ????
Joola
Stażysta
Posty: 86
Od: 17 lip 2017, 10:11
Zajmuję się: praca


Napisano: 05 wrz 2019, 9:09

Moim zdaniem zmieniasz decyzję od dnia złożenia przez niego podania o zmianę zasiłku. To klient zobowiązany jest informować o zmianach dotyczących sytuacji finansowej. Zmiana od powzięcia informacji
Gosiag
Praktykant
Posty: 1
Od: 20 sie 2019, 23:21
Zajmuję się: Kierownik gops

Napisano: 05 wrz 2019, 9:40

No tak ale on poinformował nas w lipcu... to jak mogę od maja zmienić decyzję ?
Joola
Stażysta
Posty: 86
Od: 17 lip 2017, 10:11
Zajmuję się: praca

Napisano: 05 wrz 2019, 12:49

??? ktoś się wypowie ?
Joola
Stażysta
Posty: 86
Od: 17 lip 2017, 10:11
Zajmuję się: praca

Napisano: 07 wrz 2019, 11:58

W powyższej sytuacji Twój klient został poszkodowany,ale nie tylko w maju, ale i w czerwcu. Istotnie, art. 109 u.p.s. nakłada na świadczeniobiorcę obowiązek niezwłocznego poinformowania organu, który świadczenie przyznał, o wystąpieniu zmian w jego sytuacji życiowej, np. dochodowej. Niemniej klient jest z tego obowiązku niejako „zwolniony“, kiedy przyznane mu świadczenie pieniężne - w tym wypadku w postaci dodatku mieszkaniowego - zostało przyznane przez ten sam organ, który przyznał mu świadczenie z pomocy społecznej (pewnie tak jest w tym wypadku). W takiej sytuacji organy SKO stoją po stronie klienta, bowiem dowody w sprawie - w tym wypadku dokumentacja dochodowa w formie dodatku - znajdują się w posiadaniu jednego organu. Unormowanie art. 7 k.p.a. zakłada, że w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Stanowi to m.in. obowiązek organu do wyjaśnienia sprawy na podstawie posiadanych dowodów. Nie można przyjąć, że korzystanie przez osobę/rodzinę z różnych form świadczeń w jednym organie zwalnia jego pracowników od obowiązku wpółdziałania w wyjaśnieniu sprawy. Podobnie jest w sytuacji otrzymywania przez klientów świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy innych, które przyznawane są przecież przez określony dział ops-u, a nie jakiś odrębny organ/instycję. Art. 7b k.p.a. stanowi, że w toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.
Zatem w powyższej sytuacji roszczenie klienta jest słuszne. Jeśli twierdzi on, że jest poszkodowany, ma prawo złożyć wniosek o wypłacenie tej należności. Nawet jeśliby o to nie zawnioskował, gyż np. nie jest świadomy, że mu się coś należy, a sprawa zostałaby dostrzeżona przez pracownika, to ów pracownik zobowiązany jest z urzędu do wszczęcia adm. postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia wysokości zasiłku stałego od miesiaca maja. Po przeprowadzeniu wywiadu należy zmienić decyzję, ustalając nowy dochód w maju i w czerwcu, gdyż dodatek mieszkaniowy jest dochodem utraconym w maju, z został uzyskany ponownie w czerwcu, zatem będzie liczony od lipca.
pomocnik
Stażysta
Posty: 106
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 08 wrz 2019, 17:26

U nas jesli klient przyjdzie i zgłosi utratę dochodu w miesiącu, w którym go utracił to uwzględniamy to i liczymy wyższy zasiłek w tym miesiącu.
Jeśli nie zgłosi to nie robimy utraty (ponieważ nie zaistniało złożenie podania). Wówczas podwyższamy zasiłek dopiero od następnego miesiąca.
Biorąc pod uwagę, że często są to utraty z winy klienta (nie złożył dokumentów o dod. mieszkaniawy) - nie mamy klientów z pretensjami.

Tak. To prawda, że sytuacja powinna być nam znana "z urzędu" bo zajmuje się tym jeden organ i wniosek o przeliczenie stałego móglby zrobić sam pracownik socjalny. Takie stanowisko podane przez Pomocnika faktycznie może być preferowane przez SKO. Ja bym jednak trochę powalczył - wszak równie dobrze pracownik dodaktów mieszkaniowych mógłby złożyć wniosek o kolejny dodatek zamiast klienta i my jako socjalni też moglibyśmy składać podania o pomoc za klientów. Tak żeby nie musieli się martwić terminami ich wygaśnięcia. Na każdym ośw. pod odpowiedzialnością karną mamy zapis o konieczności natychmiastowego informowania pracownika socjalnego o każdej zmianie (i tym bym się podparł).
Xman
Referent
Posty: 290
Od: 14 gru 2017, 18:33
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 09 wrz 2019, 8:32

Dziękuję za odpowiedź, ale co mam zrobić w mojej sytuacji. Dziś mamy wrzesień, mogę zmienić decyzję od maja tylko za miesiąc maj by miał zasiłek stały w pełnej wysokości?
Joola
Stażysta
Posty: 86
Od: 17 lip 2017, 10:11
Zajmuję się: praca

Napisano: 11 wrz 2019, 11:28

Czekam na wypowiedź "Ten z Łopieki"
Joola
Stażysta
Posty: 86
Od: 17 lip 2017, 10:11
Zajmuję się: praca

Napisano: 11 wrz 2019, 11:33

Nie robimy "wyrównań zasiłku".
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 423
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się:

Napisano: 11 wrz 2019, 13:44

My zobowiązujemy na wywiadach do wykorzystania wszystkich możliwości ( czasem kontrakt ), czyli jak wiemy że gościowi kończy się dodatek np. w maju, to na wywiadach wcześniejszych zobowiązujemy go do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy w maju, by dostał od czerwca. Jak się nie wywiąże i nie przedstawi logicznego usprawiedliwienia a zawnioskuje o zmianę zasiłku - dajemy odmowę zmiany. Były u nas przypadki, że klient specjalnie nie złożył wniosku o dodatek bo chciał więcej stałego do swojej wyłącznej dyspozycji.. Nawet nie dało się do niego dotrzeć w danym miesiącu, by czasem socjalny nie pomógł z załatwieniu.
U nas dodatki mieszkaniowe są w UM.
malinkka
Stażysta
Posty: 75
Od: 28 gru 2018, 10:20
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny