Aneks do porozumienia o współpracy w gminnym zespole interdyscyplinarnym

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 paź 2019, 14:48

Robił ktoś aneks do porozumienia o współpracy w gminnym zespole interdyscyplinarnym? Dostałem informację, abym zmienił porozumienie, ponieważ osoba wcześniej reprezentowana daną jednostkę przeszła na emeryturę i teraz dana jednostka chcę aneks porozumienia ze względu na zmiany reprezentującą daną jednostkę, spotkaliście się z danym problemem?
organista38
Stażysta
Posty: 70
Od: 12 cze 2015, 13:59
Zajmuję się:


Napisano: 10 paź 2019, 15:15

Mamy to.
ANEKS NR 1/12
sporządzony w dniu 20.09.2012 roku

Do porozumienia zawartego w dniu 07 października 2010 roku w o Współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym Działającym Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - pomiędzy Gminą …..... z siedzibą w …........ ul. ….....
reprezentowaną przez
Wójta Gminy ….... Pana …............. a Komisariatem Policji w ….......... ul. …........ reprezentowanym przez
Komendanta Pana ….............


§ 1.

W porozumieniu zawartym w dniu 07 października 2010 roku pomiędzy Gminą............
a Komisariatem Policji w ….. o Współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym Działającym na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:


1) § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
,,Komisariat Policji w …....... kieruje do prac w Zespole asp.szt. Pana ........... pełniącego funkcję Kierownika Ogniwa d/s Prewencji”.

§ 2.

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian

§ 3.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
ttt
Starszy referent
Posty: 735
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 10 paź 2019, 15:17

Trochę się to rozwalio. jeszcze jeden paragraf .Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempl.po jednym dla kadej ze stron z mocą obowiązującą od np.10.10.2019r.
ttt
Starszy referent
Posty: 735
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny