AS Moduł II umowa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 08 wrz 2015, 9:32

Witajcie!

Na jaki okres zawieracie umowy o dofinansowanie w ramach Aktywnego samorządu Moduł II (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym)?
Pcprx


Napisano: 08 wrz 2015, 10:25

Ja mam taki zapis w umowie: "Umowa wygasa po wypełnieniu przez Realizatora i Wnioskodawcy wszystkich zobowiązań wynikających z umowy".
gran

Napisano: 08 wrz 2015, 12:44

Czyli konkretnego terminu nie wskazujecie?
A jak okreslacie termin rozliczenia? Czy np. jeśli dofinansowanie dotyczy pierwszego semestru danego roku akademickiego (czyli np październik 2015- luty 2016) i przekazujecie dofinansowanie w 2015 r., to rozliczacie dopiero w następnym, jak się skończy semestr?
Pcprx

Napisano: 08 wrz 2015, 13:42

Dofinansowanie wypłacamy zaliczkowo więc na dostarczenie f-ry i oświadczenia o dodatku to daję im najpóźniej do końca danego semestru, chyba że orzeczenie kończy się wcześniej to wyznaczam termin taki jak w orzeczeniu. Rozliczenie dopiero jak wywiąże się ze wszystkiego. PFRON wyznaczył że rozliczenie musi nastąpić najpóźniej do 30.06.2016
gran

Napisano: 09 wrz 2015, 9:22

1. Dofinansowanie obejmuje okres trwania semestru więc w umowie widnieje zapis "Realizator dofinansowuje koszty półrocza nauki Beneficjenta pomocy, które trwa od dnia
…-…-2015r. do dnia …-…-2016r. w roku akademickim/szkolnym 2015/2016 do łącznej wysokości ……….. zł (słownie:……………….)", tu wpisujemy termin semestru z zaświadczenia z uczelni
2. Jeżeli chodzi o rozliczenie to w umowie mamy zapis: "Beneficjent pomocy zobowiązuje się do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania w terminie do dnia ..................................………2016r." ten termin wpisujemy ręcznie w dniu podpisania umowy i jest to termin po zakończeniu semestru.
3. Umowa zawierana jest na okres 1 roku "Umowa wygasa z końcem roku, następującego po roku rozliczenia przyznanego dofinansowania".
Ten zapis jest zabezpieczeniem dla nas. W poprzednich umowach nie miałam takiego terminu, rozliczałam umowę po dostarczeniu faktury za czesne i oświadczeniu o dodatku i studenci po rozliczeniu dofinansowania nie chcieli wypełniać ankiet ewaluacyjnych teraz mam na nich "haczyk" umowa jest ważna i mogę żądać zwrotu dofinansowania jeżeli odmówią wypełnienia ankiety lub poddania się kontroli.
Basia0411


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny