Co wliczamy i czego nie bierzemy do dochodu?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 27 sie 2019, 9:22

Ktoś mógłby się wypowiedzieć odnośnie niżej zamieszczonego wykazu. Czy jest ok? Czy coś trzeba dodać lub odjąć?
Dochody które należy wykazać:
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,
- świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,
- otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób,
- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,
- pomoc pieniężna z tytułu stanowienia rodziny zastępczej,
- zasiłek dla bezrobotnych, stażowe,
- osoba nie zarejestrowana lub zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza na potwierdzenie pisemne oświadczenie,
- na potwierdzenie posiadania użytków rolnych załącza się zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych,
- potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,
- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego,
- pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.
Dochody należy pomniejszyć o: - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne,
- alimenty świadczone na rzecz innych osób.
Kasitwix
Stażysta
Posty: 172
Od: 17 lip 2019, 7:57
Zajmuję się: DM, DE, SS, ZS


Napisano: 27 sie 2019, 9:28

Czy 300+ i dodatek z tyt rozpoczęcia roku szkolnego wliczamy?
Kasitwix
Stażysta
Posty: 172
Od: 17 lip 2019, 7:57
Zajmuję się: DM, DE, SS, ZS

Napisano: 27 sie 2019, 11:47

nie wliczamy 300 plus, dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, 500 plus
kam
Praktykant
Posty: 5
Od: 25 sty 2019, 8:50
Zajmuję się: stypendia

Napisano: 13 wrz 2019, 10:44

Czy wliczmy dochód za stypendium za odbywanie stażu z urzędu pracy,
art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ?
Kasitwix
Stażysta
Posty: 172
Od: 17 lip 2019, 7:57
Zajmuję się: DM, DE, SS, ZS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny