Delegacja dla przewodniczącej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 08 sty 2010, 22:51

Gazeta Samorządu i Administracji 1/2010 z 01.01.2010, str. 53
USTRÓJ SAMORZĄDU

Delegacja dla przewodniczącej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Czy przewodnicząca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która nie jest pracownikiem urzędu, może mieć wystawioną delegację przez burmistrza? Kto powinien wystawić delegację i pokryć koszty?

Odpowiedź: Delegację dla przewodniczącej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która nie jest pracownikiem urzędu, powinien wystawić burmistrz.

Uzasadnienie: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy m.in. do zadań własnych gmin (art. 41 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Natomiast inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego należy do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisje te powoływane są przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Najbardziej zasadne wydaje się więc, że delegacja powinna być wystawiana przez organ, który powołał daną gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W praktyce zdarza się, że kwestia podmiotu uprawnionego do wystawiania delegacji przewodniczącemu i członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest ujęta w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przykładowe zapisy takiego programu mogą brzmieć następująco:

1. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla pracowników - z wyłączeniem dojazdów na posiedzenie komisji.

2. Delegacje podpisuje wójt lub upoważniona przez niego osoba, którzy są również uprawnieni do określenia środka transportu.

W gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być także określone zasady gromadzenia środków i pokrywania wydatków związanych z działalnością gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przykładowo, program może przewidywać, że działalność tych komisji może być finansowana ze środków pochodzących z:

● opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i

● dotacji z budżetu gminy przeznaczonego na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ZAPAMIĘTAJ!

Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dorota Wołoszyn

Podstawa prawna:
● Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 144, poz. 1175)
~Waldek


Napisano: 11 sty 2010, 9:32

bardzo dziękuję za powyższe wyjaśnienia. Myślę, że wielu osobom będą pomocne; pozdrawiam oczywiście gorąco:)
~renata

Napisano: 24 maja 2011, 23:25

czy Przewodniczacy Rady Gminy moze być Przewodniczacym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ?
~AWE

Napisano: 26 maja 2011, 10:49

Nie ma przeciwskazań prawnych by nim był, byleby był osobą przeszkoloną w tym zakresie zg. z ustawą o wych. w trzeźwości
~Waldek

Napisano: 12 mar 2013, 15:00

a czy te delegacje są oskładowane? opodatkowane?
~Litka

Napisano: 06 mar 2016, 17:02

Nie zgadzam sie z powyższą interpretacja. Delegacja przysługuję pracownikowi natomiast członkom GKRPA przysługuje tz.wynagrodzenie dodatkowe. Poczytajcie na Samorządowym Portalu Prawnym.
RSNM


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny