FA - Decyzja zmieniająca podwyższenie alimentów

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 13 paź 2008, 14:17

DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 18, art. 20, art. 25, art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po ponownym rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia Pana/Pani , PESEL: :

Zmieniam decyzję z dnia ___ nr ___ w ten sposób, iż przyznaję świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___.:
1. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł (słownie: ___ zł) miesięcznie;
2. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł (słownie: ___ zł) miesięcznie.

UZASADNIENIE
W dniu ___ złożył/a Pan/Pani wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Decyzją z dnia ___ nr ___ przyznano wnioskowane świadczenia w wysokości ___ zł na okres od ___ do ___ .
W dniu ___ wpłynął do ___ prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w ___ z dnia ___ sygn. akt. ___ mocą którego od dnia ___ podwyższona została wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz ___ należnego od zobowiązanego/zobowiązanej ___ .
Z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejsze sprawie wynika, że tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd wpłynął do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne w dniu ___ .
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) zmiany w wysokości świadczeń z fund uszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Stosownie do brzmienia art. 29 ust. 4 w/w ustawy w przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za okres, o którym mowa w ust. 2, tj. za okres od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego.
Dlatego organ I instancji zmienia decyzję z dnia ___ nr ___ w ten sposób, że przyznaje świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ :
1. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł miesięcznie, natomiast
2. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł miesięcznie.
Kwota ___ zł tytułem wyrównania pomiędzy świadczeniami przyznanymi niniejszą decyzją od dnia ___ (po ___ zł) a świadczeniami wypłaconymi od ___ do ___ (po ___ zł) zostanie wypłacona w terminie wypłaty bieżących świadczeń.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ___ za pośrednictwem ___ , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
3. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (art. 20 ust. 2 w/w ustawy).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy).
~Poznań


Napisano: 28 lis 2008, 13:30

Dzięki!
~Miśka

Napisano: 17 gru 2008, 12:23

mam pytanko do tego wzoru- art.104 kpa czy art.163? mi się wydaje ze powinien być art. 163 zamiast 104
~Ronnie

Napisano: 17 gru 2008, 14:13

dlaczego w uzasadnieniu jest napisane, że tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd?
~...

Napisano: 19 gru 2008, 14:18

czy tytuł wykonawczy jest zatwierdzony przes Sąd, skoro to Sąd go wydaje?
~/kkk/

Napisano: 27 sty 2009, 12:24

Kochany Ten POZNAŃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~Gopsik

Napisano: 23 lut 2009, 11:45

wyrok jest z dnia 02.02.2009 r. uprawomocnił się tego samego dnia, alimenty podwyższone poczynając od dnia 01.08.2008 r.czy zmiana wysokości świadczeń na skutek zmiany wysokości swiadczen alimentacyjnych od dnia w którym uprawomocnił się wyrok podwyższający alimenty tj. od lutego (ponieważ w gruncie rzeczy wysokość alimentów nastąpiła w lutym) czy też od 01.10.2008r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (mimo że w wyroku jest od 01.08.2008 r.)
może ktoś mial już sytuację nie wiem od kiedy mam zmienić decyzję
proszę o pomoc i dziękuję za wypowiedzi
~xxxxx


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny