obciążanie gmin na kontynuowanie nauki

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 18 maja 2015, 9:48

Proszę, wypowiedzcie się, bo dzwonię po PCPRach i nikt nie ma żadnych info, a robią różnie.
Obciążacie gminę za pełnoletniego wychowanka, który wyszedł już z rodziny? Art 191 ust 9 mówi:
"9. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Przepisy ust. 2-4 i 7 stosuje się odpowiednio."

art 191 ust 1 pkt 1 mówi
Art. 191. 1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:
1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;"

zaznaczam, ze mówi: UMIESZCZONEGO.

ALE ART 192 MÓWI

rt. 192. Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1, zalicza się:
1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka;
4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;
5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki;
5a) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;
6) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie;
7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
8) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka;
10) świadczenia dla rodziny pomocowej.Obciążacie czy nie?
mam


Napisano: 18 maja 2015, 14:43

nie obciążamy...a dlatego że w ust. 9 i 10 dot. współfinansowania gminy w % jest odniesienie do art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 ...natomiast nie pojawia się zapis o art. 191 ust. 1 pkt 3...
ask

Napisano: 28 lip 2015, 14:31

dzwoniłam w tej sprawie do ministerstwa, oczywiście czekałam prawie pół godz zanim mnie ktoś wysłuchał odpowiedni...
no ale... nie obciążamy kontynuacji nauki bo jest to już osoba usamodzielniana, obciążamy jeśli delikwent przekroczy 18 lat i pozostaje na zasadach rodziny zastępczej
asia1234


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny