odmowa posiłku - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 22 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 15 sty 2014, 12:17

Czy ktos daje decyzje odmowne na posiłek z powodu przekroczenia 100% kryterium , o ktorym mowa w ustawie o pomocy społ.?
~ops

Napisano: 15 sty 2014, 12:19

Niestety tak, jestem zmuszona.
~wwz

Napisano: 15 sty 2014, 15:58

A mozecie sie podzielić podstawą prawną oraz uzasadnieniem decyzji odmawiajacej posiłku z powodu przekroczenia 100 % kryterium dochodowego.
Szczerze muszę przyznać, że nie mam żadnego pomysłu jak pod względem formalnym i merytorcznym winno wyglądać uzasadnienie takowej decyzji.
Cały czas mam na uwadze, że posiłek jest świadczeniem niepienieznym a zatem nie stosuje się kryterium dochodowego a pomoc ta kierowana jest do osób, które posiłku sa pozbawione, do osób które własnym staraniem tego posiłku nie są w stanie sobie same zapewnić.
Muszę przyznać, iż boli mnie serce jak kobiecie - która pobiera zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny i dodatek mieszkaniowy w łacznej wys. ok. 560 zł, wiążącej ledwo koniec z końcem i nie mającej środków finansowych na zakup produktów do ugotowania zupy - mam odwócić jednego ciepłego posiłku.

Dziekuję za odpowiedż i udzielona pomoc.
~mirka

Napisano: 15 sty 2014, 16:06

Hm, nie jestem spolegliwy i nie dam nad czym siedziałem 8 godzin.
~do mirka

Napisano: 15 sty 2014, 16:17

Masz takie prawo, ale mimo to dziekuję za zainteresowanie tematem. Mam duze doświadczenie w pisaniu decyzji administracyjnch I oraz II instancji i liczyłam na współpracę; nie na \"ściąganie\". Pozdrawiam!
~mirka

Napisano: 15 sty 2014, 16:23

Nie żebym z Wami polemizował, ale chciałbym Was zrozumieć - czemu chcecie odmawiać?

Przecież w starym programie dożywiania, tj. w w Ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. art. 5 ust. 1 brzmiał:

\"Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.\"

a w nowym czyli w \"Wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020\" jest zapis:

\"V.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.\"

Więc skąd się Wam bierze to 100% skoro i w starym i w nowym jest 150?
~Tomek

Napisano: 15 sty 2014, 17:57

tak ale jest małe ale zgodnie bowiem z Wskazówki w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 ( M.P. z 2013 r.
Nr 221) dostępnymi pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userf ... %20221.pdf

\"Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia
w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom
samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę
stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeżeli gmina
ww. uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotację z Programu na dofinansowanie zasiłków
celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej.
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1, do wysokości
150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4,
podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się
zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych\"

~mirka

Napisano: 15 sty 2014, 18:13

No i gdzie tu podstawa do odmowy?

O posiłku (oraz o świadczeniu rzeczowym) mówi jedynie ostatni akapit (bo przedostatni mówi o zasiłku celowym czyli świadczeniu pieniężnym).

A akapit ten mówi jedynie o otrzymaniu przez gminę dotacji z Programu, a nie o przyznaniu pomocy. Nie daje on podstawy od odmowy przyznania posiłku, bo jeśli gmina mie uchwali uchwały o której mowa, to wciąż może przyznać ten posiłek w całości ze środków własnych i/lub z częściową odpłatnością osoby za ten posiłek.

Ja tutaj - osobiście - nie widzę podstawy do odmowy.

Mylę się?

pozdrawiam

~Tomek

Napisano: 15 sty 2014, 18:29

Odsyłają do art 8 uops a tu wyrażnie jest napisane jakie kryteria przysługują do pomocy czyli 100% a żeby podwyższyć do 150% konieczna jest uchwała podwyższąjąca kryterium. Podobnie art 96 mówi o konieczności podjęcia uchwały- aby nie żądać zwrotu.
~do Tomka

Napisano: 15 sty 2014, 18:33

Zresztą Mirka pisałaś wyżej mniej więcej w tym samym duchu co ja (to o świadczeniu niepieniężnym).

My rozumiemy to tak:

posiłek można przyznać osobom które przekraczają 100% kryterium dochodowego z częściową odpłatnością - tak było i to się nie zmienia.

warunkiem otrzymania dotacji (a nie: warunkiem przyznania świadczenia) jest uchwała gminy podwyższająca nieodpłatne przyznanie posiłku ponad 100% - wówczas z Programu można otrzymać dotację do poziomu 150%. Ponad ten poziom - już całość ze środków własnych (tak też już było wcześniej).

~Tomek


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 22 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x