Odmowa przyznania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 08 sty 2018, 9:07

Witam, czy odmowa przyznania świadczeń z opieki zdrowotnej może nastąpić decyzją administracyjną czy wystarczy informacja/zawiadomienie? Petent ma ubezpieczenie z innego tytułu. Pomoooocy :)
Social_Worker
Stażysta
Posty: 67
Od: 18 paź 2017, 12:28
Zajmuję się: PS

Napisano: 08 sty 2018, 9:22

Decyzja odmowna.
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 453
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się: PS

Napisano: 08 sty 2018, 9:24

Dziękuję bardzo za odpowiedź :)
Social_Worker
Stażysta
Posty: 67
Od: 18 paź 2017, 12:28
Zajmuję się: PS

Napisano: 08 sty 2018, 16:31

Ma ktoś jakiś wzór takiej odmowy. bardzo proszę o udostepnienie...
Jolaka
Praktykant
Posty: 30
Od: 08 sty 2018, 16:29
Zajmuję się: GOPS

Napisano: 11 sty 2018, 14:44

DECYZJA
w sprawie umorzenia postępowania

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 KPA, art. 2 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 2, ust 3, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr WG 0050.238.2012 Wójta Gminy z dnia 16 maja 201 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, po rozpatrzeniu wniosku Nr.ORG.071/8/D/16 z dnia 11 stycznia 2016 r Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego

POSTANAWIAM

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń
z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Pana zam. PESEL.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 2.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co do których nie stwierdzono okoliczności,
o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.
Natomiast w myśl art. 7 ust 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej … do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
W dniu 18.01.2016r. do tut. Ośrodka wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Neuropsychiatrycznego z wnioskiem
o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pana zam. PESEL
Po wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.01.2016r. został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy cz. I. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego uzyskano informację, iż Pan zam. PESEL jest zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Po uzyskaniu informacji w trakcie wywiadu, tut. organ przeprowadził weryfikację w Aplikacji Centralnej Rynku Pracy oraz SEPI.
Z informacji uzyskanych za pośrednictwem w/w aplikacji wynika, iż Pan zam. jest zarejestrowany w PUP od 10.03.2006r. do nadal (czyli do dnia weryfikacji 25.01.2016 r.) oraz składka zdrowotna w miesiącu grudniu była opłacona przez PUP .
Zatem jak wynika z zebranej dokumentacji w okresie przebywania w szpitalu ( tj 0d 07 do 19 stycznia 2016 r.) Pan podlegał ubezpieczeniu z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej i nie spełnia wymogów określonych w art. 2.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ posiada inny tytuł ubezpieczenia (jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w ).

Mając na względzie powyższe, należało orzec jak na wstępie.
Basia49
Stażysta
Posty: 109
Od: 18 kwie 2017, 12:32
Zajmuję się: PS

Napisano: 11 sty 2018, 15:05

Basia49 pisze:DECYZJA
w sprawie umorzenia postępowania

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 KPA, art. 2 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 2, ust 3, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr WG 0050.238.2012 Wójta Gminy z dnia 16 maja 201 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, po rozpatrzeniu wniosku Nr.ORG.071/8/D/16 z dnia 11 stycznia 2016 r Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego

POSTANAWIAM

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń
z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Pana zam. PESEL.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 2.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co do których nie stwierdzono okoliczności,
o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.
Natomiast w myśl art. 7 ust 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej … do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
W dniu 18.01.2016r. do tut. Ośrodka wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Neuropsychiatrycznego z wnioskiem
o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pana zam. PESEL
Po wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.01.2016r. został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy cz. I. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego uzyskano informację, iż Pan zam. PESEL jest zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Po uzyskaniu informacji w trakcie wywiadu, tut. organ przeprowadził weryfikację w Aplikacji Centralnej Rynku Pracy oraz SEPI.
Z informacji uzyskanych za pośrednictwem w/w aplikacji wynika, iż Pan zam. jest zarejestrowany w PUP od 10.03.2006r. do nadal (czyli do dnia weryfikacji 25.01.2016 r.) oraz składka zdrowotna w miesiącu grudniu była opłacona przez PUP .
Zatem jak wynika z zebranej dokumentacji w okresie przebywania w szpitalu ( tj 0d 07 do 19 stycznia 2016 r.) Pan podlegał ubezpieczeniu z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej i nie spełnia wymogów określonych w art. 2.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ posiada inny tytuł ubezpieczenia (jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w ).

Mając na względzie powyższe, należało orzec jak na wstępie.

Odmowa to nie to samo co umorzenie :!:
wiejskigopsiak
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 107
Od: 14 sie 2017, 11:45
Zajmuję się: kiedyś w pomocy teraz w szkoleniach
Lokalizacja: pomorskie

Napisano: 11 sty 2018, 15:34

Basia49 pisze:DECYZJA
w sprawie umorzenia postępowania

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 KPA, art. 2 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 2, ust 3, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr WG 0050.238.2012 Wójta Gminy z dnia 16 maja 201 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, po rozpatrzeniu wniosku Nr.ORG.071/8/D/16 z dnia 11 stycznia 2016 r Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego

POSTANAWIAM

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń
z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Pana zam. PESEL.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 2.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co do których nie stwierdzono okoliczności,
o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.
Natomiast w myśl art. 7 ust 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej … do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
W dniu 18.01.2016r. do tut. Ośrodka wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Neuropsychiatrycznego z wnioskiem
o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pana zam. PESEL
Po wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.01.2016r. został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy cz. I. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego uzyskano informację, iż Pan zam. PESEL jest zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Po uzyskaniu informacji w trakcie wywiadu, tut. organ przeprowadził weryfikację w Aplikacji Centralnej Rynku Pracy oraz SEPI.
Z informacji uzyskanych za pośrednictwem w/w aplikacji wynika, iż Pan zam. jest zarejestrowany w PUP od 10.03.2006r. do nadal (czyli do dnia weryfikacji 25.01.2016 r.) oraz składka zdrowotna w miesiącu grudniu była opłacona przez PUP .
Zatem jak wynika z zebranej dokumentacji w okresie przebywania w szpitalu ( tj 0d 07 do 19 stycznia 2016 r.) Pan podlegał ubezpieczeniu z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej i nie spełnia wymogów określonych w art. 2.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ posiada inny tytuł ubezpieczenia (jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w ).

Mając na względzie powyższe, należało orzec jak na wstępie.
i to mi pasuje, bo przecież trzeba to zakończyć. Dzięki.
Jolaka
Praktykant
Posty: 30
Od: 08 sty 2018, 16:29
Zajmuję się: GOPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x