pomocy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 lip 2015, 15:22

zasadnien
Jak wynika z przedłożonych dokumentów wnioskodawca Pani podjęła stypendium - staż od 01.04.2015 r.
Na podstawie zaświadczenia PUP Jarosław z dnia 12.06.2015 r. Pani w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty tj. miesiącu maj 2015 r. uzyskał dochód w wysokości 851,63 zł netto.
Po ponownym przeliczeniu dochodów w związku z zaistniałą zmianą sytuacji rodziny, tut. Organ ustalił co następuje:
Zgodnie z art. 5 ust. 4 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
Na podstawie art. 3 pkt 24 b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza to uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
Jak wynika z akt sprawy dochody z roku 2013 Pani są utraconymi ( dołączono kserokopie świadectwa pracy ),
Miesięczny dochód uzyskany w roku bazowym 2013 przez Panaw wysokości 1613,94 zł powiększony o dochód uzyskany z miesiąca maj 2015 przez Panią w wysokości 851,63 zł wynosi 2465,57 zł , co w przeliczeniu na 3 osoby w rodzinie daje kwotę 616,39 zł przekracza kwotę progową 574,00 zł o 42,39 zł.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (tj. 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. Jak wynika z akt sprawy, w poprzednim okresie zasiłkowym, zasiłek rodzinny Pani nie przysług

czy ok podstawa i uzasadnienie
]hhjj


Napisano: 02 lip 2015, 18:29

1. Podstawy prawnej to ja tu żadnej nie widzę wiec cieżko cokolwiek napisać
2. CHaos w tym uzasadnieniu jest - jeśli cytujesz jakieś artykuły to pod nimi odnieś sie do nich a nie piszesz o utracie a pod tym opisujesz uzysk
masterm


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny