rezygnacja ze szkoły

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 06 lut 2014, 14:39

Kochani mam pytanie. Pani złozyła wniosek we wrzesniu na stypendium to sypendium zostało jej wypłacone za miesiąc IX-XII. w miesiacu styczniu dziecko wnioskodwczyni zrezygnowało ze szkoły. Napisała mi oświadczenie o rezygnacji czy ja musze tej Pani wydac jakąś decyzje??
~Monaaaaa


Napisano: 06 lut 2014, 16:17

Stosownie do art. 90 o ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje uczniowi, który przestał spełniać ustalone przesłanki uprawniające go do pobierania stypendium. Więc należy na okres styczeń - czerwiec wydać decyzję odmowną.
~Zbigniew

Napisano: 06 lut 2014, 17:00

czy ktos posiada moze wzór takiej decyzji odmownej??
~Monaaaaa

Napisano: 06 lut 2014, 17:02

ja mam też taką sytuację jak Monaaaaa, ale zgodnie z tym co mówił Pan na szkoleniu, po otrzymaniu zaświadczenia ze szkoły i oświadczenia o nieubieganiu się o przyznanie stypendium na okres od stycznia do czerwca, napiszę tylko zwykłe pismo
~krysia

Napisano: 06 lut 2014, 17:09

czyli z tego wynika, że każdy robi jak uważa...
~Zbigniew

Napisano: 07 lut 2014, 10:45

Ja robiłam decyzję cofającą prawo do stypendium.


D E C Y Z J A
w sprawie cofnięcia stypendium szkolnego
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 90n ust. 1 w związku z art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z § 12 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ................. stanowiącym załącznik do uchwały Nr ............................ z dnia ..................roku oraz uchwale Nr ............................... z ........................zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ...................., po rozpatrzeniu wniosku Pani ..............................:

cofam prawo do stypendium szkolnego uczniowi ............. z dniem 1 stycznia 2013 r.

uzasadnienie

Decyzją Nr ....................... z dnia .............. Wójt Gminy .............. przyznał stypendium szkolne uczniowi klasy ..................................na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. W dniu 15.05.2013 r. matka ucznia Pani ............ poinformowała Wójta Gminy .............. o rezygnacji ucznia z kontynuowania nauki szkolnej od dnia 01.01.2013 r.. Zgodnie z art. 90b ust. 3 i art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje w sytuacji, gdy stypendysta pozostaje uczniem – wykreślenie ze szkoły powoduje utratę statusu ucznia a tym samym ustanie przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
W takiej sytuacji przepisy art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty nakazuje cofnięcie prawa do stypendium, co zostało stwierdzone w sentencji.~Ona 1979

Napisano: 10 lut 2014, 15:50

dziekuję
~Monaaaaa

Napisano: 12 lut 2014, 17:07

My w decyzji piszemy na jaki okres przyznajemy czyli rok szkolny 2013/2013 i
przyznaję się stypendium szkolne za okres od IX do XII 2013 r.
W związku z tym Nasza Radczyni stwierdziła że nie ma takowej potrzeby w końcu w decyzji ma zawarty okres na jaki dostała stypendium a na dalszy okres nie dostanie decyzji odmownej a poza tym sama złożyła przecież oświadczenie o nieubieganiu się o stypendium jest tego świadoma, dlatego nie wydajemy drugiej decyzji odmownej. Ewentualnie piszemy pismo że od stycznia stypendium nie przysługuje
~Judyta

Napisano: 13 lut 2014, 9:56

zgodnie z art. 90o. ust. 4 stypendium szkolne wstrzymuje się w takim przypadku. My też wydaliśmy decyzje na rok szkolny 2013/2014 za okres wrzesień-grudzień 2013r. w przypadku gdy ktoś poinformuje o ustaniu przyczyn w danym miesiącu (np. grudniu 2013r.) - wstrzymujemy stypendium od stycznia 2014
~M@rzena

Napisano: 04 lis 2014, 11:58

a co w przypadku jesli przynałem stypendium uczniowi od IX do XII, a on w październiku zrezygnował ze szkoły - cofam całkowicie czy przynaję tylko za 2 m-ce???
opss


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny