zmiana zasiłku stałego na formę rzeczową - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 04 kwie 2018, 14:46

Poratuje ktoś decyzją? Osoba nadużywa alkoholu. Z góry dziękuję
BarbaraB
Stażysta
Posty: 68
Od: 31 sty 2018, 15:17
Zajmuję się: gops

Napisano: 05 kwie 2018, 8:49

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 3, art.7, art.8, art. 11, art. 37 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, ust. 3, art. 106 ust. 1, ust. 4, ust. 5, art. 107, art. 109, art. 110 ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.07.2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.1058), art.108§1 art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

zmienia się decyzję Nr ........................... z dnia ........................... przyznającą zasiłek stały od ........................... do bezterminowo w wysokości ......................... zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne wraz z decyzjami zmieniającymi w części dotyczącej sposobu realizacji zasiłku stałego w ten sposób, że:

............................................

U Z A S A D N I E N I E


Decyzje w sprawie świadczeń z pomocy społecznej podejmowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.), która szczegółowo określa cel i zadania pomocy społecznej oraz zasady udzielania świadczeń w tym zakresie.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 514zł.
Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 2 jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.z 2015r. poz.1058) kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi: 514zł.
Pani ................................... oraz jej konkubent mają problem alkoholowy. W ostatnim okresie pracownik socjalny kilkakrotnie widywał w/w pod wpływem alkoholu. Również opiekunka potwierdza fakt nadużywania alkoholu przez klientów. W związku z powyższym zachodzi obawa, że przyznany zasiłek stały zostanie przeznaczony na zakup alkoholu. Mając na uwadze powyższe zasadna jest realizacja zasiłku stałego w formie niepieniężnej, tj. jak w sentencji.
Możliwość taką przewiduje art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Z uwagi na ważny interes strony decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


POUCZENIE

.....
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 453
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się: PS

Napisano: 05 kwie 2018, 9:07

WYWAL SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ Z SENTENCJI !!!
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1791
Od: 09 gru 2010, 9:31
Zajmuję się: PS i reszta w zależności od problemu
Lokalizacja: warmia, mazury

Napisano: 05 kwie 2018, 9:26

dziękuję bardzo :D :D :D
BarbaraB
Stażysta
Posty: 68
Od: 31 sty 2018, 15:17
Zajmuję się: gops


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x