czy właściwa podstawa i uzasadnienie odmowa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 10 paź 2019, 14:50

Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U z 2018r poz. 2096), na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2017r poz. 180 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U Nr 156 poz. 1817 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ....

Uzasadnienie
W oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy, a w szczególności dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach ustalono, że średnie miesięczne dochody rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenia wniosku wynosiły 6744,01 zł a wydatki na mieszkanie 353,33 zł i nie przekroczyły 12 % dochodów rodziny. W tym stanie faktycznym dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.
Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę miedzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy, która w przypadku rodziny 4 osobowej została ustalona na 12% miesięcznych dochodów rodziny. Za podstawę obliczenia dochodu przyjmuje się sumę dochodów osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W rozpatrywanej sprawie miesięczne dochody rodziny wyniosły 6744,01 zł a wydatki na mieszkanie powiększone o wydatki do obliczeń ryczałtów 474,16 zł. i nie przekroczyły 12% dochodów które musi ponieść wnioskodawca tj. kwoty 809,28 zł. W tym stanie faktycznym dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.
Lidka MM
Praktykant
Posty: 11
Od: 08 paź 2019, 8:49
Zajmuję się: sprawy pomocy społecznej w ops


Napisano: 11 paź 2019, 9:32

Lidka MM pisze:
10 paź 2019, 14:50
Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U z 2018r poz. 2096), na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2017r poz. 180 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U Nr 156 poz. 1817 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ....

Uzasadnienie
W oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy, a w szczególności dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach ustalono, że średnie miesięczne dochody rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenia wniosku wynosiły 6744,01 zł a wydatki na mieszkanie 353,33 zł i nie przekroczyły 12 % dochodów rodziny. W tym stanie faktycznym dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.
Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę miedzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy, która w przypadku rodziny 4 osobowej została ustalona na 12% miesięcznych dochodów rodziny. Za podstawę obliczenia dochodu przyjmuje się sumę dochodów osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W rozpatrywanej sprawie miesięczne dochody rodziny wyniosły 6744,01 zł a wydatki na mieszkanie powiększone o wydatki do obliczeń ryczałtów 474,16 zł. i nie przekroczyły 12% dochodów które musi ponieść wnioskodawca tj. kwoty 809,28 zł. W tym stanie faktycznym dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.
W świetle art. 6, ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu 474,16 zł, a kwotą stanowiącą 12% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego 6744,01 zł, która wynosi 809,28 zł. Ponieważ obliczona różnica jest ujemna - 335,12 zł (474,16 - 809,28 = -335,12 zł), stąd stosując wykładnię z przeciwieństwa do art. 6, ust. 1 ustawy należny dodatek wynosi 0.00 zł. Mając to na uwadze należało o r z e c jak w sentencji.
:-)
Referent
Posty: 332
Od: 20 mar 2017, 12:49
Zajmuję się: DM, DE

Napisano: 11 paź 2019, 12:38

dziękuję za odpowiedz proszę jeszcze o zwrócenie uwagi na % w moim przypadku 12% czy 15% rodzina 4 osoby
Lidka MM
Praktykant
Posty: 11
Od: 08 paź 2019, 8:49
Zajmuję się: sprawy pomocy społecznej w ops


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny