klient nie żyje co z okresówką - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 03 cze 2014, 9:00

Witajcie, zmarł klient 02.06.2014r do 30.06.2014 ma przyznany zasiłek okresowy jaką wydać decyzję? Pozdrawiam
ala111111


Napisano: 03 cze 2014, 9:23

Nie wydajesz decyzji. Akt zgonu i adnotacja urzędowa do akt. I należy zablokować wypłatę w programie.
123456

Napisano: 03 cze 2014, 12:38

decyzja bezprzedmiotowa 1 egz. do akt
gopswk
Praktykant
Posty: 16
Od: 28 maja 2014, 14:50
Zajmuję się:

Napisano: 03 cze 2014, 14:55

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. wygaszasz decyzję. Wpinasz 1 egz. a/a
Chcesz szablon?
Percia

Napisano: 04 cze 2014, 9:19

jeśli możesz Percia to prześlij
ala111111

Napisano: 04 cze 2014, 9:56

Bardzo proszę :)…............... dn. …............

OPS.4611. …..... 2014
DECYZJA


Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art. 2, art. 7, art. 8, art. 17, art. 38, art. 101, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.823), Zarządzenia …... z dnia …. nr …. upoważniającego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ….. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku z urzędu dotyczącej:

.............................
zam. .......................
- strona nie żyje-


ORZEKAM
O wygaśnięciu z dniem ….. decyzji administracyjnej nr OPS.4611. ….. z dnia..... w sprawie przyznania zasiłku okresowego

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., w związku ze śmiercią P. …. decyzja administracyjna nr ….. z dnia …. w sprawie przyznaia zasiłku okresowego staje się bezprzedmiotowa, począwszy od ….
W dniu ….. do tut. Ośrodka wpłynęła informacja o zgonie P. ….. który nastąpił …..r. ( dowód: kserokopia Odpisu skróconego aktu zgonu wydanego przez USC w …. nr …..).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …........... ul. ….., w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Niniejsza decyzja na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) jest wolna od opłaty skarbowej.Do wiadomości:
1.a.a
Percia

Napisano: 12 cze 2014, 11:04

Dziękuję bardzo za wzór decyzji
ala111111

Napisano: 12 cze 2014, 12:09

nie wydaje się decyzji gdy osoba nie żyje, tylko akt zgonu do teczki i koniec, wygasić jedynie w systemie.
~123

Napisano: 12 cze 2014, 12:26

~123
Nie wiem skąd masz te informacje, ale byłam na wielu szkoleniach z k.p.a. i zawsze był poruszany ten temat.
Wpięty akt zgonu i decyzja pozostająca w obrocie prawnym to niestety zmora OPS-ów wynikająca z braku znajomości przepisów prawa.
Dlatego proszę nie wprowadzaj w błąd.
Nie każdy ma szczęście posiadania prawnika lub uczestnictwa w szkoleniach. Dzielmy się swoją wiedzą!
Percia

Napisano: 12 cze 2014, 13:10

Percia
Nie wiem kto prowadził te szkolenia .
Po pierwsze decyzja zawsze musi być doręczona stronie - nie ma strony zgon, żeby mogła stać się ostateczna.
Po drugie- w pouczeniu piszesz że przysługuje odwołanie, do kogo to pouczenie i kto ma się odwołać - nieboszczyk.
Może podasz przepis prawny, z którego wynika, że taka decyzja ma być wydana.
~123


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x