kto może kontrolować oświadczenia

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 18 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 22 lut 2016, 9:30

Aleś się na pocił :) "Na szkoleniach uczą członków komisji robienia raportów wg grup towarowych" - na jakich szkoleniach uczą tego? odkąd to komisja może operować przy kasie stukając raporty?
Co gdzieś słyszałeś że dzwoni ...
Tomekops
Praktykant
Posty: 3
Od: 19 lut 2016, 14:15
Zajmuję się:


Napisano: 22 lut 2016, 10:56

do e mil
Gościu poszperaj po necie i zobacz protokoły pokontrolne NIK-u w tym zakresie a potem się mądrzyj czy komisja ma kontrolować oświadczenia. Komisja ma kontrolować przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie jednym z warunków jest wniesienie opłaty za pozwolenia, więc kontrolujemy czy opłatę wniesiono w prawidłowym czasie i w prawidłowej wysokości, by zatem stwierdzić czy w prawidłowej wysokości trzeba się cofnąć do oświadczenia roku poprzedniego i stwierdzić czy było prawdziwe czy fałszywe. Poza tym myślę,że jak macie Państwo jeszcze wątpliwości co do tej kwestii kontroli oświadczeń to zawsze można dzwonić do działu prawnego PARPA, ja to zrobiłem i wiem że muszę kontrolować oświadczenia bo nie da się wybiórczo kontrolować niektórych tylko warunków korzystania z zezwolenia z pominięciem tego czy przedsiębiorca wniósł prawidłową opłatę. Nie liczcie też na skarbówkę, bo to jest dochód własny Gminy a nie dochód Państwa i skarbówka tego kontrolować nie będzie!
xyzt22

Napisano: 23 lut 2016, 22:49

xyzt22 proszę abyś wypunktował w odpowiedzi, jakie według Twojej wiedzy "warunki i zasady" muszą sprawdzać podczas kontroli punktu sprzedaży upoważnieni członkowie KRPA.
e mil

Napisano: 25 lut 2016, 8:50

Moja wiedza wynika z ustawy o wych. w trzeźw. tj. art 18 ust 7 gdzie są warunki:
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;
2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2;
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
oraz art. 18 ust 7 gdzie są zasady:
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;
xyzt22

Napisano: 25 lut 2016, 23:47

xyzt22 Dziękuje za za odpowiedź.Tu się zgadzamy. Ja w poprzednim poście podałem dokładnie te same art. czyli mamy wymienione;
-warunki w art.18 ust 7 punkt 1-9 razem 9
-zasady w art.18 ust.10 punkt 1 cztery w podpunkcie a) i dwie w podpunkcie b). razem 6
W żadnym z w/w art. nie ma nic na temat weryfikacji oświadczeń.
Jeżeli Jesteś innego zdania, to proszę pokaż, który konkretnie art. daje prawo do weryfikacji oświadczeń członkom KRPA.
Zapoznałem się z wieloma materiałami na ten temat. Czytałem opinie,wystąpienia pokontrolne,zarządzenia wójtów burmistrzów i prezydentów itp. i wiem, że nie jest dobrze.Opinia to nie ustawa.Protokół kontroli to nie Biblia. Zarządzenie musi być wydane na podstawie ustawy.A tu takie kwiatki:
1."Kontrole mogą być prowadzone z udziałem Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji", a ustawa mówi:Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli.....efekt osoby bez uprawnień ustawowych będą przeprowadzać kontrole.
2.komisja będzie kontrolować :"zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy" = przekroczenie uprawnień
i jeszcze takie znalezione w necie uprawnienie dla komisji,która żąda dostępu do "aktualnych na dzień kontroli dokumentów potwierdzających prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,faktury zakupu towarów,książki przychodów i rozchodów,ewidencje sprzedaży,ewidencje zakupu,deklaracje VAT–7,spisy z natury,oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych,dobowe i okresowe raporty fiskalne." Nie wiadomo śmiać się czy płakać?
e mil

Napisano: 26 lut 2016, 8:33

jednym z warunków jest wniesienie opłaty za pozwolenia, więc kontrolujemy czy opłatę wniesiono w prawidłowym czasie i w prawidłowej wysokości, by zatem stwierdzić czy w prawidłowej wysokości trzeba się cofnąć do oświadczenia roku poprzedniego i stwierdzić czy było prawdziwe czy fałszywe.
xyzt22

Napisano: 26 lut 2016, 8:44

wniesienie opłaty kontrolujemy w oparciu o art 11 prim
a Art. 11 prim brzmi:
1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181 oraz 184, nie podlegają opłacie skarbowej.

Kończąc to jak stwierdzić bez kontroli oświadczenia prawidłowość wniesionej opłaty?
Taką wykładnię dostałem w dziale prawnym PARPA-dzwoń jak mi nie wierzysz!
xyzt22

Napisano: 04 mar 2016, 15:09

Kończąc wymianę poglądów w tym temacie napiszę tak;
1.W żadnym z przytoczonych przez xyzt22 paragrafów nie jest napisane,że komisja może grzebać w dokumentach księgowych kontrolowanej firmy. Może sprawdzić, czy oświadczenie zostało złożone, czy dokonano tego w terminie i czy opłatę wniesiono zgodnie z oświadczeniem (po to ono jest)
2.Opinie, w tym telefoniczne nie są podstawą prawną.
3.Nie przekraczajcie swoich uprawnień.Amen.
e mil


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 18 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny