obciązanie gmin za kontynuowanie nauki

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 16 lut 2016, 19:11

Witam
Mam pytanie czy obciążacie gminy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej a także później jak osoba kontynuuje naukę oraz za usamodzielnienie i zagospodarowanie?
anuś


Napisano: 18 lut 2016, 9:22

Nie, my obciążamy tylko za pobyt.
patka

Napisano: 18 lut 2016, 13:16

A dlaczego nie naliczacie odpłatności gminom za wypłacanie pomocy na kontynuowanie nauki? Przecież w art. 162 uowrispz takie wydatki są uwzględnione. Pkt 6 wymienia: środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Jak powinno być?
Zozi

Napisano: 18 lut 2016, 13:17

Pomyliłam art. To nie 162 a art. 192 uowrispz
Zozi

Napisano: 18 lut 2016, 15:15

Ale z zadaniach gminy już tego nie ma...
pcpr*

Napisano: 22 lut 2016, 14:38

art. 191 ust. 9 ustawy o wrispz.
"W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: ..."

art. 191 ust. 1 pkt 1
"wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka"
patka

Napisano: 23 lut 2016, 10:15

Ale tutaj tego nie ma:

Art. 176. [Zadania własne gminy] Do zadań własnych gminy należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie:

a) (uchylona)

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

8) (uchylony)


Brak spójności przepisów... A skoro z zadań gminy to wynika, to nie możemy żądać.
pcpr*


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny