Stypendium socjalne na uczelniach wyższych - zaświadczenie z

  
Strona 1 z 4    [ Posty: 37 ]

Moderator: heiland

Napisano: 24 maja 2019, 10:57

Czy ktoś słyszał lub wie coś na temat takiego zaświadczenia? Na jakich zasadach ma być sporządzone zaświadczenia o sytuacji dochodowej rodziny? (Wywiad środowiskowy Cz. I czy Cz IV)

"Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nieprzekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. –528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożeniazaświadczeniaz ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojejoraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi byd aktualne, aby mogło przyczyniad się do wyjaśnieniasprawy, a co za tym idzie, stanowid dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowaniaadministracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówidprzyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treśd ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.
"

Kryterium przyznania stypendium socjalnego na jednej z uczelni, a takie zaświadczenia mają obowiązywać na Uczelniach wyższych w myśl art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wioski na stypendia wydawane są od 1 czerwca.

Ktoś coś słyszał ??
baranekps
Praktykant
Posty: 4
Od: 22 maja 2019, 13:59
Zajmuję się: PS


Napisano: 24 maja 2019, 11:53

Sprawy tych zaświadczeń ciągną się już wiele lat (chodzi o wyeliminowanie kombinatorów wyłudzających stypendia) i stosowane są w ostateczności, gdy mimo przedłożonych uczelni dokumentów nadal są wątpliwości co do sytuacji ekonomicznej studenta. Bo skoro jest taki biedny, to na pewno korzysta z pomocy społecznej! W takim przypadku nie przeprowadza się wywiadu na wniosek studenta czy uczelni (brak podstawy prawnej). Niektóre ośrodki sporządzają na tę okoliczność tzw. „kartę informacyjną” o sytuacji finansowej, na podstawie posiadanej dokumentacji lub po przedstawieniu zaświadczeń o dochodach członków rodziny studenta. Także w praktyce sprawy te dotyczą studentów korzystających z pomocy społecznej. Jeżeli OPS nie zna sytuacji rodzinnej studenta, to nie ma obowiązku jej badać, może natomiast wydać zaświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

Zerknij też na to (stare, ale nadal aktualne):
https://www.rp.pl/artykul/679971-Osrodk ... entow.html
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/user ... /7602o.pdf
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 610
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi;)
Lokalizacja: Kraina Polan, Wygwizdowie Totalne, Gmina Wygnajewo;)

Napisano: 18 cze 2019, 11:34

Dzień dobry,
chciałabym odświeżyć temat tych zaświadczeń. Jestem pracownikiem uczelni wyższej i zajmuje się też stypendiami. W związku z zapisami nowej ustawy student będzie musiał przedstawić zaświadczenie z OPS, albo nie dostanie stypendium.
Czy dobrze rozumiem, że student i jego rodzina, jeśli do tej pory nie starali się o żadne świadczenia z OPS, będę musieli złożyć wniosek o pomoc?
Czy jeśli student mieszka na stancji (poza domem rodzinnym), to składa oddzielny wniosek? Czy raczej będzie uwzględniony w wywiadzie w miejscu zamieszkania swoich rodziców?
Czy możliwe jest przeprowadzenie wywiadu u studenta obcokrajowca (z Kartą Polaka)?

Pytam, ponieważ chciałabym wiedzieć, czego dokładnie mogę od studentów wymagać. Na szkoleniach słyszy się różne rzeczy, ale od ludzi, którzy zajmują się stypendiami, a wolałabym poznać opinię praktyków
Marta02
Praktykant
Posty: 8
Od: 18 cze 2019, 11:07
Zajmuję się: stypendia studenckie

Napisano: 18 cze 2019, 14:26

Zrobili zmianę w ustawie o szkolnictwie wyższym a zapomnieli o naszej. I ja, jeśli do mnie przychodzi student po takie zaświadczenie, to mogę tylko napisać, że taka rodzina nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Jeśli faktycznie są w trudnej sytuacji finansowej- to niech składają wniosek o pomoc- pójdę na wywiad i ustalę sytuację. Ale większość faktycznie biednych ludzi już korzysta a ci bez dochodu - to najczęściej pracujący na czarno lub za granicą.
mamala
Referent
Posty: 379
Od: 24 lut 2017, 9:47
Zajmuję się: ps,św, stypendia

Napisano: 18 cze 2019, 14:59

Złożenie wniosku i przeprowadzenie wywiadu nie oznacza jeszcze korzystania z pomocy społecznej.
1. Samo złożenie wniosku i przeprowadzenie wywiadu nie powoduje automatycznego uzyskania pomocy. Wniosek może złożyć każdy i to właśnie na podstawie wywiadu bada się aktualną sytuację finansową, rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną, zasoby i możliwości własne, oraz możliwość wsparcia ze strony rodziny (wstępnych i zstępnych). Do tego wymagane jest spełnienie dość niskiego kryterium dochodowego (528 zł na osobę w rodzinie) oraz występowania w rodzinie dysfunkcji, konieczne jest współdziałanie w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej (pod rygorem odmowy przyznania świadczeń). Dlatego udzielenie wsparcia z OPS i uzyskanie w związku z tym zaświadczenia o korzystaniu z pomocy, wcale nie jest takie oczywiste i pewne.
2. Jeżeli student i/lub jego rodzina do tej pory nie korzystali ze świadczeń z pomocy społecznej, to samo złożenie wniosku do OPS niewiele pomoże w sprawie „zdobycia” zaświadczenia. Z tego co pamiętam, zaświadczenie powinno obejmować okres roku poprzedniego – do chwili złożenia wniosku o stypendium(?), natomiast OPS przeprowadza wywiad i co do zasady bada sytuację rodziny tylko z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Poza tym postępowanie w sprawie przyznania pomocy trwa do 30 dni (czasem do 2 miesięcy), a wypłata świadczenia może nastąpić jeszcze później. Więc realnie OPS będzie mógł wystawić zaświadczenie o ewentualnym korzystaniu studenta z pomocy społecznej np. miesiąc lub dwa po złożeniu wniosku i uwzględnić tylko ten okres.
3. Podjęcie studiów co do zasady nie powoduje automatycznej zmiany sytuacji rodzinnej studenta (nawet jak na czas studiów przebywa w innym mieście) – najczęściej będzie więc on uwzględniony w rodzinie, w miejscu jej zamieszkania. Chyba, że student rzeczywiście na stałe wyprowadził się z domu rodzinnego i zamieszkuje w innym miejscu z zamiarem stałego pobytu, ale to ustala pracownik socjalny podczas wywiadu środowiskowego, a nie student na podstawie swojej deklaracji.
4. Wywiad można przeprowadzić u obcokrajowca (przecież służy on ustaleniu sytuacji danej osoby lub rodziny), ale sama Karta Polaka nie uprawnia jeszcze do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Wymagane jest jeszcze miejsce zamieszkania i przebywanie na terytorium RP - koniecznie na podstawie np. zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE, w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany. Szczegóły tutaj: https://pomocspoleczna24.pl/nr-3-luty-2 ... --109.html
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 610
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi;)
Lokalizacja: Kraina Polan, Wygwizdowie Totalne, Gmina Wygnajewo;)

Napisano: 18 cze 2019, 15:33

Student nie będzie zobligowany do pobierania świadczeń z pomocy społecznej, aby otrzymać stypendium. Ale będzie musiał przedstawić "zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny". Czyli chyba chodzi o aktualny stan. Szkoda, że jest to niedoprecyzowane.
Będzie to obejmowało wszystkich studentów, u których dochód w rodzinie nie przekracza właśnie 528 zł. Na moim wydziale to kilkuset studentów.
Na pewno wydłuży to czas rozpatrywania wniosku o stypendium.
Dziękuję, za odpowiedź. Chętnie poczytam informacje z linku
Marta02
Praktykant
Posty: 8
Od: 18 cze 2019, 11:07
Zajmuję się: stypendia studenckie

Napisano: 19 cze 2019, 9:59

Marta02 pisze:Student nie będzie zobligowany do pobierania świadczeń z pomocy społecznej, aby otrzymać stypendium. Ale będzie musiał przedstawić "zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny". Czyli chyba chodzi o aktualny stan. Szkoda, że jest to niedoprecyzowane.
Będzie to obejmowało wszystkich studentów, u których dochód w rodzinie nie przekracza właśnie 528 zł. Na moim wydziale to kilkuset studentów.
Na pewno wydłuży to czas rozpatrywania wniosku o stypendium.
Dziękuję, za odpowiedź. Chętnie poczytam informacje z linku
Nas mie dotyczą ustawy p szkolnictwie a ustawa o pomocy społecznej a w niej brak podstaw do wydania zaświadczenia o sytuacji materialno bytowej to raz... Dwa kto nam zapłaci za dodatkową prace (uczelnia? rektor? minister edukacji?) jeśli byśmy mieli robić rozeznanie sytuacji?
pracownik ops
athena83
Stażysta
Posty: 117
Od: 24 sie 2007, 16:37
Zajmuję się:
Lokalizacja: Grójec, Polska

Napisano: 19 cze 2019, 10:59

Jak najbardziej się z tym zgadzam. Zmiana ta dotyczy uczelni. To ich pracownicy będą musieli wymagać kolejnych dokumentów od studentów (jakby już teraz tego było mało), a Ci ostatni będą szturmować OPSy. Nie zazdroszczę.
Nie pierwszy raz wprowadzany jest przepis, który narzuca dodatkową pracę (nawet jak widać osobom nie podlegającym danej ustawie, czy ministerstwu).
Marta02
Praktykant
Posty: 8
Od: 18 cze 2019, 11:07
Zajmuję się: stypendia studenckie

Napisano: 19 cze 2019, 11:15

Z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 ze zm.) wynika,że w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, odmawia się przyznania stypendium socjalnego, jeżeli nie dołączy do wniosku o stypendium zaświadczenia z OPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Założenie było takie, że skoro student ma tak niski dochód, to znaczy, że korzysta z pomocy społecznej, a skoro korzysta, to niech przyniesie zaświadczenie. Problem zacznie się z tymi, którzy udokumentują dochód poniżej 528 zł na osobę lub dokładnie nie wiedzą jaki mają dochód, a nie mieli do tej pory do czynienia z pomocą społeczna. Niektóre uczelnie już zachęcają studentów do składania wniosków do OPS, o: „wydanie decyzji lub zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny, bo nie wiedzą, czy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł”!!! Przykład tutaj: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stype ... j_2019.pdf Sprawy o wydanie zaświadczenia nadal (bez zmian) regulują art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.), w naszej ustawie też nie ma w tej sprawie żadnych nowych zapisów. A więc dalej nie mamy obowiązku badać sytuacji studenta na życzenie. Jeżeli rodzina studenta nie korzysta ze wsparcia OPS, to student raczej otrzyma zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy (uczelnie już informują, że zaświadczenie o takiej treści skutkuje odmową przyznania stypendium). Jednak orzecznictwo nie pozostawia złudzeń:

Wyrok NSA z dnia 09.02.2018 r. I OSK 813/16 : „(…)Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości, co do znanych, bo istniejących już faktów, czy stanu prawnego. Nie jest dopuszczalne dokonywanie, w trybie dotyczącym wydawania zaświadczeń, jakichkolwiek ustaleń faktycznych i ocen prawnych nie wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (por. wyrok NSA z 15 stycznia 2014 r., I OSK 1518/12, LEX nr 1452122, wyrok NSA z 28 sierpnia 2013 r., I OSK 605/12, LEX nr 1369011). Możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego nie może być rozumiana jako "tworzenie" na etapie postępowania o wydanie zaświadczenia podstawy do wystawienia zaświadczenia. Niedopuszczalne jest zatem kompletowanie w tym postępowaniu materiału dowodowego, mającego służyć wydaniu zaświadczenia określonej treści.(…)”
Wyrok NSA z dnia 04.10.2017 r. I OSK 590/17: „(…)w sytuacji, gdy organ nie posiada w prowadzonych rejestrach danych, które mogłyby stanowić podstawę wydania zaświadczenia stosownie do żądania wnioskodawcy, oczywistym jest, że nie może wydać zaświadczenia żądanej treści. Nie jest bowiem w stanie potwierdzić faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Dla braku możliwości potwierdzenia faktów lub stanu prawnego nie mają przy tym znaczenia przyczyny, dla których organ nie znajduje się w posiadaniu określonych danych, brak ten nie obliguje również organu do prowadzenia postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia faktów czy stanu prawnego. W szczególności nie obowiązują w tym zakresie jakiekolwiek domniemania faktyczne, które pozwalałyby - tak jak chce tego strona – wnioskować z braku jakichkolwiek dowodów materialnych istnienie pozytywnej przesłanki do wydania oczekiwanego przez nią zaświadczenia.(…)”
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 610
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi;)
Lokalizacja: Kraina Polan, Wygwizdowie Totalne, Gmina Wygnajewo;)

Napisano: 04 wrz 2019, 15:08

Pytanie do OPSów: czy wydawane są już zaświadczenia czy będą dopiero od 1 października?
red_aga
Stażysta
Posty: 56
Od: 25 mar 2008, 16:15
Zajmuję się: świadczenia socjalne
Lokalizacja: Łorsoł


  
Strona 1 z 4    [ Posty: 37 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny