Zgłaszanie rodziców biologicznych do BIG

  
Strona 2 z 3    [ Posty: 27 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 11 lis 2015, 17:55

Do TOMASZ6 - dlaczego wprowadzasz ludzi w błąd?

Do- to ja - dłużników należy zgłaszać do 4 -ch biur a to przepis prawa:

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r.
Poz. 396
USTAWA
z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1)

to jest tylko część przepisu:

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. W wypadku gdy ustawa przewiduje przekazywanie informacji gospodarczych do biura przez wierzyciela,
będącego organem właściwym wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwą jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz właściwym według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego sądem w postępowaniu dotyczącym
wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej,
wierzyciel ten jest zobowiązany do przekazywania tych informacji wszystkim biurom znajdującym się w wykazie,
o którym mowa w art. 11a ust. 2, oraz nie ma obowiązku zawierania z tymi biurami umów o udostępnianie informacji
gospodarczych.”;

i art. 26
spr21


Napisano: 12 lis 2015, 15:11

zgłaszam do jednego a informuje pozostałe :D
masz umowy podpisane z wszystkimi BIG-ami ?
TOMASZ6

Napisano: 13 lis 2015, 12:51

Właśnie doczytuję :) i wynika na to, że nie trzeba podpisywać umów, tylko z tych czterech biur otrzymuje się hasło i login.
dobrze myślę?
to ja

Napisano: 13 lis 2015, 23:54

TOMASZ6 - dowcipniś z ciebie! jak sam nie wiesz to zapytaj bo znowu wprowadzasz w błąd - nie potrzeba żadnych umów.

Trzeba wysłać wnioski do 4 biur - jak ktoś już wypełniał to proszę o informację kogo wpisujecie jako wierzyciela? powiat ?starosta? dyrektor PCPR? A potem kogo NIP, REGON, adres? każde biuro ma inny wniosek! Jak wnioski zostaną przyjęte to dopiero dadzą nam login i hasło.
spr21

Napisano: 16 lis 2015, 16:37

Skoro zgodnie z ustawą starosta przekazuje informację do BIG to chyba starosta jest też wierzycielem
...aczkolwiek dyrektor ma upoważnienia...
to ja

Napisano: 16 lis 2015, 19:15

Nie do końca to jest takie proste.
Mamy 4 biura ich wnioski są rożne, oczywiście, że wierzycielem jest starosta, ale może można wpisać dyrektora jeżeli ma upoważnienie? Druk tzn. wniosek jest nieubłagany i nie podpowie nam. Skoro starosta to jaki wpiszecie NIP a REGON a dane adresowe? dane starostwa czy powiatu? A może dane PCPR - NIP, REGON? w tej kwestii bardzo proszę o pomoc, bo mam tydzień na wysłanie wniosków.
spr21

Napisano: 17 lis 2015, 12:23

Czy ktoś składał już te wnioski?
Podzielcie się proszę co i jak robicie...
ala 000

Napisano: 17 lis 2015, 14:26

mimo, że jestem dowcipnisiem to mam zgłoszonych kilka osób do big-u 8-)
wierzycielem jest starosta i reszta danych też od niego, jedynie podmiotem wykonującym jest pcpr :D
TOMASZ6

Napisano: 18 lis 2015, 11:04

A czy korzystanie z BIG jest płatne dla PCPR
anulka02

Napisano: 18 lis 2015, 13:21

nie
spr21


  
Strona 2 z 3    [ Posty: 27 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny