dofinansowanie aparatu słuchowego.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 21 wrz 2015, 12:55

Co mam zrobić, jak mam pewne niezgodności w datach. Otóż: orzeczenie o niepełnosprawności 14.09.2015 r, faktura za aparat 21.09.2015 r., ale na karcie zaopatrzenia potwierdzenie odbioru apatatu 24.08.2015 r.?
Przyznajecie w takiej sytuacji dofinansowanie? Proszę, odpowiedzcie.
pcpr-A1


Napisano: 21 wrz 2015, 13:32

A na fakturze data wystawienia i sprzedaży taka sama jest?
pcpr-ja

Napisano: 21 wrz 2015, 13:37

nie ma dofinansowania, ja bym przyjęła, że zakup był w dniu 24.08.2015 jak jest na zleceniu, brak formalny, brak orzeczenia przy zakupie z 24.08.2015, brak faktury z dnia 24.08.2015. Brak formalny do zakupu z dn. 21.09.2015, bark zlecenia potwierdzającego odbiór aparatu w dniu 21.09.2015.
Jedynym rozwiązaniem jest poprawienie na zleceniu daty z 24.08.2015 na 21.09.2015 dopiero ksero potwierdzone z org.
Inaczej brak dofinansowania.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z dnia 30.06.2015 r.
§ 11. 4. Do wniosku dołącza się:

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

a) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
§ 12.3. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
asia1955


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny