KANCELARIA PRAWNA zamienia ZDO, SZO na ŚP

  
Strona 4 z 10    [ Posty: 95 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 31 maja 2019, 10:00

Skutkiem wejścia w życie niniejszego wyroku nie jest ani uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie „prawa” do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł ostatecznie o niekonstytucyjności jedynie części normy wynikającej z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poprawienie stanu prawnego w tym zakresie należy wyłącznie do ustawodawcy a organ realizujący ustawę o świadczeniach rodzinnych zgodnie z art. 6 KPA zobowiązany jest do dosłownego realizowania art. 17 ust. 1b w/w ustawy jako pozostającego nadal obowiązującego i aktualnego przepisu prawa.
W negatywnych przesłankach przy przyznawaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest zapis w art. 17 ust. 5 pkt 2a, stwierdzający wprost, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pani pozostaje w związku małżeńskim z Panem . Pan nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, co wykazał, oświadczył i poświadczył swoim podpisem we wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Jest to kolejny powód do odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


Napisano: 31 maja 2019, 10:01

Według art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust 1a pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom, o których mowa w ust.1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma osób, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 10:03

Rodzice Pani ( – matka oraz - ojciec ) nie żyją, ale są osoby spokrewnione w pierwszym stopniu, nie legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dla Pani osobą spokrewnioną w pierwszym stopniu jest : - córka: ( 30 lat ) - syn: ur. ( 31 lat ) - syn: ur. ( 21 lata ) którzy nie są osobami małoletnimi i nie legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dlatego też prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie może uzyskać mąż Pani – Pan , skoro są osoby spokrewnione w pierwszym stopniu nie będące osobami małoletnimi i nie legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wykazane jak wyżej.
Dlatego też jest to kolejny powód do odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 10:06

Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: 1) świadczenia rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 5) zasiłku dla opiekuna -przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami. Uznaje się iż, w/w dokonał wyboru świadczenia, wnosząc o uchylenie decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Orzeczenia Sądów Administracyjnych, na które we wniosku o świadczenie pielęgnacyjne powołuje się radca prawny Pani podejmowane są w indywidualnych sprawach, natomiast organ pierwszej instancji zobowiązany jest do zastosowania w/w artykułów wprost i dosłownie ( expressis verbis ) jako obowiązujące przy wydawaniu decyzji, dlatego też nie może podjąć decyzji pozytywnej przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 10:08

Zobaczymy co z tego będzie
:lol: ;)
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 11:04

dziękuję bardzo :-)
justa789
Praktykant
Posty: 34
Od: 28 mar 2017, 14:32
Zajmuję się: ŚR/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 11:31

mi dzisiaj przyszła decyzja z SKO po niecałych 14 dniach i przyznali żona na męża:)
"To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia..."
kiki88
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 760
Od: 11 sty 2015, 13:10
Zajmuję się: SR/ŚW
Lokalizacja: mazowieckie

Napisano: 31 maja 2019, 12:39

kiki88 pisze:mi dzisiaj przyszła decyzja z SKO po niecałych 14 dniach i przyznali żona na męża:)
Super! Też mam właśnie taką sprawę i w przyszłym tygodniu idzie odmowa. Gdyby pani zostało przyznane świadczenie i jeszcze tak szybko, byłoby wspaniale. Mogliby tam na górze w końcu coś z tym zrobić.
Tak wiem, że powinniśmy przyznawać to świadczenie dorosłym niepełnosprawnym ale szefowa nie podpisze takiej decyzji więc zostaje tylko SKO i sąd.
Młodypracownik
Referent
Posty: 306
Od: 22 mar 2017, 10:15
Zajmuję się: ŚR/FA

Napisano: 31 maja 2019, 14:25

kiki88 pisze:mi dzisiaj przyszła decyzja z SKO po niecałych 14 dniach i przyznali żona na męża:)
Pochwalisz się które SKO oraz czy opiekun odwołując się był na prawie do zasiłku ?
jada pisze:
Proszę podaj nazwę Kancelarii działającej w imieniu opiekunów.
Jeśli są Wam znane inne Kancelarie, które w innych gminach, powiatach i województwach działają podobnie to proszę o namiar.
Można przez PW
-----------
Krzysztof

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, do obowiązków tych pracowników należy przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, a także wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie
Krzysztof
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 420
Od: 04 sty 2014, 2:06
Zajmuję się: ciężka i odpowiedzialna praca
Lokalizacja: EL

Napisano: 31 maja 2019, 19:34

ale w jakim celu mam podać nazwę kancelarii
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


  
Strona 4 z 10    [ Posty: 95 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny