otwarty i wolny od uprzedzeń dialog na temat wiary

  
Strona 3 z 4    [ Posty: 33 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 07 paź 2013, 17:25

zajmij sie ideologią GENDER
~KGK


Napisano: 08 paź 2013, 18:58

http://wiadomosci.onet.pl/religia/sensa ... ikow/wg6mv
\"
Wiadomości › Religia › Świat
Deutsche Welle
dzisiaj 13:41
Sensacja w Kościele katolickim w RFN. Sakramenty dla rozwodników

Ko­ściół ka­to­lic­ki w RFN otwie­ra się przed ludź­mi, któ­rzy po roz­wo­dzie po­wtór­nie we­szli w zwią­zek mał­żeń­ski. Do­pusz­cza się ich do wszyst­kich sa­kra­men­tów: ko­mu­nii świę­tej, chrztu, spo­wie­dzi.
fot. Shutterstock fot. Shutterstock Foto: Shutterstock

De­cy­zję ar­chi­die­ce­zji fry­bur­skiej o udzie­la­niu sa­kra­men­tów oso­bom, które po roz­wo­dzie po­now­nie we­szły w zwią­zek mał­żeń­ski, uważa się za wy­cią­gnię­cie dłoni w kie­run­ku licz­nej grupy ka­to­li­ków, któ­rych do­tych­czas w Ko­ście­le ka­to­lic­kim wy­klu­cza­no.

O reformy zabiegał papież

Po dłu­go­let­nich dys­ku­sjach Ko­ściół ka­to­lic­ki w Niem­czech chce for­so­wać równe prawa dla po­now­nie za­męż­nych i żo­na­tych roz­wod­ni­ków - wy­ni­ka z za­le­ceń dla dusz­pa­ste­rzy, wy­da­nych przez ar­chi­die­ce­zję Fry­bur­ga. Za­le­ce­nie to bę­dzie w bie­żą­cym ty­go­dniu ro­ze­sła­ne do pa­ra­fii i ma po­słu­żyć za sy­gnał dla Ko­ścio­ła w ca­łych Niem­czech. Fry­burg Bry­zgo­wij­ski jest drugą co do wiel­ko­ści die­ce­zją w RFN.

Celem nowej re­gu­la­cji jest po­pra­wie­nie sy­tu­acji ka­to­li­ków, któ­rzy po roz­wo­dzie po­now­nie za­war­li zwią­zek mał­żeń­ski. Ge­ne­ral­nie nie bę­dzie już obo­wią­zy­wał wobec nich zakaz peł­nie­nia funk­cji w ra­dzie pa­ra­fial­nej czy zakaz do­stę­pu do sa­kra­men­tów.

Księ­ża będą więc mogli udzie­lać im ko­mu­nii świę­tej i spo­wia­dać. Roz­wod­ni­cy będą mogli także otrzy­my­wać sa­kra­ment chrztu, bierz­mo­wa­nia i na­masz­cze­nia cho­rych. Nie prze­wi­du­je się jed­nak udzie­la­nia im sa­kra­men­tu mał­żeń­stwa.

O re­for­my takie za­bie­gał pa­pież Fran­ci­szek i we­zwał nie­miec­kich bi­sku­pów, by wy­cią­gnę­li rękę w kie­run­ku roz­wie­dzio­nych ka­to­li­ków, któ­rym od­ma­wia­no uczest­ni­cze­nia w życiu sa­kra­men­tal­nym.\"
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 08 paź 2013, 19:32

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/abp-mich ... iele/e21g1

z tego wynika że dziecko jest winne...... Ależ to kawał s..........na z tego Michalika. Daleko od kościoła i jego pożal się boże urzędników.
~olga

Napisano: 08 paź 2013, 21:29

Nie ~~olga!
Kosciół to ludzie, nie infrastruktura! To my wszyscy ponosimy odpowiedzialnosc za to, ze przymykalismy oko, ze nie sluchalismy naszych dzieci, ze nie mielismy z nimi takiego kontaktu, który umożliwilby w porę zareagować i wyjaśnić sprawę.
Ksieża to tak samo jak my tylko ludzie, jeżeli ktoś studiuje biblię to ma wiarę, która daje odpowiednia moc i siłę aby walczyć z ta patologia i nie wsadzac wszystkich ksieży do jednego worka.
Intencje ludzi sa różne przy wyborze zawodu ( a ksiądz to powołanie, ale nie zawsze ). Dlatego ten kto czyta Biblie ma z pierwszej ręki przekaz i nigdy sie nie zachwieje w swojej wierze bo każdy człowiek jest grzesznikiem, tylko Jezus Chrystus jest doskonały, a Biblia to slowa Jezusa Chrystusa dlatego tylko znajomośc Jego słowa są miarodajne - inne to tylko interpretacja i
opinia, a ewangelia to Słowo Boże i na tym tylko prawdziwy katolik może opierac wiarę w tych trudnych czasach ( bo mozna zbłądzić; mamona kusi na wszelkie sposoby, a nawet po fizjonomii człowieka widać kto grzeszy i jak grzeszy), ale nie nam sądzic; od tego jest prawo na ziemi i Bóg tu i w niebie
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 08 paź 2013, 22:42

po pierwsze dzibar mów o sobie bo ja mam dobry kontakt z moimi dziećmi. Reszta twojej wypowiedzi nie na temat. Takie bajki z mchu i paproci!
~olga

Napisano: 09 paź 2013, 0:28

popieram olgę to ty masz chyba zły kontakt z dzieci jeżeli w ogóle jakiś masz a michalik pokazał jak reagują polscy hierarchowie nie słuchając franciszka
~wzorem dzibar wklejam

Napisano: 09 paź 2013, 15:55

wypowiadałam sie na temat rodziców ofiar pedofilii, a tłumacza sie winni
Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 09 paź 2013, 17:30

no to michlik sie wczoraj gęsto tłumaczył to jest winny ot co
a ty dzibarowata jak zwykle nie na temet
~taaa...

Napisano: 09 paź 2013, 17:38

Dzidka
dzibar
Specjalista
Posty: 22170
Od: 06 sie 2006, 18:41
Zajmuję się:
Strona WWW: http://vp.pl
Lokalizacja: Gliwice, Polska

Napisano: 10 paź 2013, 0:00

dzibar napisała \"ze nie sluchalismy naszych dzieci, ze nie mielismy z nimi takiego kontaktu\"........ hipokryzja jak na dłoni! Teraz wmawia nam, że pisała o rodzicach ofiar pedofilii. HIPOKRYZJA!!!
~janek


  
Strona 3 z 4    [ Posty: 33 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny