nowa uchwała - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 2 z 4    [ Posty: 40 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 sty 2014, 16:37

właśnie rozmawiałam z uw i nie możemy dawać do 150 % bez uchwały . Tylko do 100 % jak do 150 musi być uchwała
~ewa

Napisano: 02 sty 2014, 16:40

ale tam czytamy i nie pisze, ze bez uchwały nie możemy. ten osłonowy 6 a to trzeba mieć a tu ...
~ola

Napisano: 02 sty 2014, 16:45

mi sie wydaje, że z programu płacimy ( bez uchwały RG)
1. posiłek do 150%
2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności do 100% ( do 150% musi byc uchwała)
Art 8 ust 2 ( cytowany we wskazówkach) ustawy o pomocy społecznej mowi o podwyższaniu zasiłku celowego lub okresowego .
~monika

Napisano: 02 sty 2014, 16:47

A ma ktos pewne informacje bo chyba trzeba bedzie dzwonić do UW
~ola

Napisano: 02 sty 2014, 16:54

co ma zawierać program osłonowy
~aga

Napisano: 02 sty 2014, 16:55

Dzwoniłam i bez uchwały nie można dawac do 150% http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna ... ozywiania/
~ola

Napisano: 02 sty 2014, 17:22

tak jak ola też dzwoniłam i to samo mi powiedzieli daje odmowne gdzie 150 % poradzono mi, ze ewentualnie mozna przynzać i na podstawie uchwały rady dochodzić zwrotu częściowego
~ewa

Napisano: 02 sty 2014, 18:22

a jeśli posiłek przyznany jest od września 2013 do czerwca 2014 na 150% to co robimy z taką decyzją?? i nie ma żadnej nowej uchwały
~xx

Napisano: 02 sty 2014, 21:09

jakie artykuły podajesz w odmowie?
~tołdi

Napisano: 02 sty 2014, 22:14

UCHWAŁA NR


Rady ...........................

z dnia

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"
oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek
dyrektora szkoły lub przedszkola.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm. )


Rada .......................
uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego
dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby
i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków
dokonanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
za udzielone świadczenie pieniężne na zakup posiłku
lub żywności, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola udziela się pomocy w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci i uczniów
w formie posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, maksymalnie
dla 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolu na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi/Wójtowi .................

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 2 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady ..................

~...


  
Strona 2 z 4    [ Posty: 40 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x