wzór decyzji

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 07 maja 2015, 13:16

czy może ktoś wrzucić wzór decyzji odmownej jeżeli wydatki na mieszkanie nie przekraczają kwoty jaka powinna być pokrywana przez wnioskodawce
magdaa


Napisano: 07 maja 2015, 13:28

........................ .................. dnia .......................


DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2015 r. Pana …............, …...................................

Orzekam

Odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego

UZASADNIENIE

W oparciu o materiały dowodowe znajdujące się w aktach sprawy, a wszczególności dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach ustalono, że średnie miesięczne dochody brutto rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wynosiły ........... zł (15 % - ................zł) a wydatki na mieszkanie wynosiły ............ zł i nie przekroczyły 15 % dochodów rodziny.
Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 pkt. 3 – powołanej wyżej ustawy dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, który w przypadku rodziny 3 osobowej został ustalony na 15 % miesięcznych dochodów rodzinny brutto.
Za podstawę obliczenia dochodu przyjmuje się sumę dochodów osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
W rozpatrywanej sprawie miesięczne dochody rodziny brutto wyniosły ............... zł, a wydatki na mieszkanie wynoszą ............. zł i nie przekroczyły 15 % dochodów.

Od decyzji niniejszej stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ….............. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia

Otrzymują
1.
2.
3. a/a
DM1

Napisano: 08 cze 2017, 9:50

W takiej decyzji za podstawę prawną podajemy wyłącznie art. 6 ust. 2 pkt 3 ?
sabina1991
Praktykant
Posty: 6
Od: 10 maja 2017, 13:39
Zajmuję się: Dodatki mieszkaniowe


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny