Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Uchwała/ Program rządowy/ oceny - uwagi - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 12    [ Posty: 114 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 27 gru 2013, 22:20

UCHWAŁA NR


Rady ...........................

z dnia

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"
oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek
dyrektora szkoły lub przedszkola.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm. )


Rada .......................
uchwala co następuje:


§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego
dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby
i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku
lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\".

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków
za udzielone świadczenie pieniężne, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola udziela się pomocy dla dzieci i uczniów
w formie posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, maksymalnie
dla 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolu na terenie
miasta/gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi/Wójtowi .................

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 2 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady ..................


~...


Napisano: 27 gru 2013, 23:22

W gminach, gdzie od wielu lat istnieją uchwały ws. dożywiania też należy podjąć taką uchwałę?
~pracownik socjalny

Napisano: 27 gru 2013, 23:33

a jaką miały podstawę prawną, jak w oparciu o dziennik ustaw z 2005r. to on jest nieaktualny
~...

Napisano: 27 gru 2013, 23:40

Podstawą prawną był Dziennik Ustaw z 2005 roku. Wynika z tego, że w każdej gminie trzeba podjąć nową uchwałę w sprawie rządowego programu dożywianie! Czy wszyscy radni miejscy i gminni już o tym wiedzą?!
~pracownik socjalny

Napisano: 27 gru 2013, 23:46

No co ty. Nikt nic nie wie, będzie jeden wielki kocioł. Szkoda, że nie da się w nim ugotować tych posiłków.
A co w przypadku, gdy rada gminy ma posiedzenie dopiero pod koniec stycznia?
~betta

Napisano: 27 gru 2013, 23:53

pokaże to po weekendzie radczyni ale jakoś nie podoba mi się ta uchwała, nic nie wspomina o \"programie osłonowym\" a ton powinien być punktem wyjścia, poza tym co z rodzinami gdzie kryterium przekracza 150% myślę, że należałoby od razu rozwiązać problem częściowej odpłatności za posiłki u rodzin nieznacznie przekraczających 150% a jest takich około 30%.
~Ania

Napisano: 27 gru 2013, 23:59

albo odmowa albo odstąpienie od zwrotu na podstawie ustawy ops, i wszystko w koszty własne bez możliwości 60/40
~...

Napisano: 28 gru 2013, 0:02

albo uchwała ale i tak wszystko w koszty własne bez możliwości 60/40
~...

Napisano: 28 gru 2013, 0:11

Trzykropku, czy dalej będzie możliwość wnioskowania do wojewodów o zmniejszenie udziału środków gminy, wiesz może?
~betta

Napisano: 28 gru 2013, 0:33

tak, będzie nadal taka możliwość
~...


  
Strona 1 z 12    [ Posty: 114 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x